Når du registrerer deg vil du få muligheten til å lagre samlinger, laste ned filmer og lydspor og få tilgang til enda mer ressursmateriale.

Du vil også bli kontaktet av ungLeder Norge slik at du kan få den oppfølgingen du trenger for å komme igang med ungLeder Norge.

Deltakere har tilgang til alt de trenger, og trenger ikke å opprette bruker.

Når du oppretter en bruker på denne siden lagrer vi de opplysningene du gir oss. Dine personopplysninger vil kun bli brukt av ungLeder Norge til å gi deg nyttig og relevant informasjon om opplæringsdager, oppfølging og andre nyheter angående ungLeder Norge. Du kan når som helst be om å få slettet din bruker på ungLeder Norge.

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.

Navn:
E-post:
Telefon:
Organisasjon / fellesskap: