Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

Start her

UngLeder Norge er et lederutviklingskonsept laget av NLM ung. Det er laget filmer med undervisning og opplegg for gruppesamlinger til de ulike temaene.

Velkommen til ungLeder Norge!

UngLeder Norge er et lederutviklingsopplegg utviklet for å bygge unge kristne ledere som vil gå inn i lederoppgaver i kirke og samfunn i dag og i framtiden. Opplegget legger opp til karakterbygging av unge mennesker, og tar innover seg at god lederutvikling skjer over tid, i tillitsrelasjoner og i et samspill mellom erfaring, refleksjon, øving og kunnskapsøkning.

Ledertreningsopplegget ungLeder Norge er utviklet av NLM ung, som en gratisressurs til alle kristne organisasjoner og menigheter. Det koster ingenting å bruke selve opplegget, men alle som ønsker å gå i gang med ledertrening av en gruppe unge må gjennom en opplæringsdag i samarbeid med NLM ung.

Hva er så lederutvikling? Det handler om at man begynner å leve annerledes, ikke bare tenke annerledes eller få andre holdninger.
Sagt på en annen, litt  mer akademisk måte: Lederutvikling er varig endring av atferd!

Alt du trenger ligger tilgjengelig for deg på nettsiden, og du trenger ikke å registrere deg som bruker. Se under nedlastninger til høyre, her ligger mange aktuelle dokumenter som er laget som en hjelp til deg. Utforsk nettsiden og se gjerne en film eller to. Det er også mange fordypningsartikler til temaene som kan være interessante for deg.
Start med å registrere deg som bruker og logg deg inn. Da får du tilgang til alt av materiale du trenger. Se under nedlastninger til høyre, her ligger mange aktuelle dokumenter som er laget som en hjelp til deg.

Hvordan går jeg i gang?
For å starte opp trenger du to ledere som leder deltakerne gjennom opplegget. Gjerne en kvinne og en mann. Vi anbefaler at man har mellom 5 og 10 deltakere i en gruppe. Opplegget har en del praktiske øvelser og er lagt opp slik at læringen skjer i fellesskap. Samtidig er det en fordel at gruppen ikke er for stor, slik at man kan bli godt kjent og oppleve trygghet og tillit i gruppa.

Ledere, meld dere på en kommende opplæringsdag for å få en solid innføring i ungLeder Norge. Denne dagen vil gi deg alt du trenger for å gå i gang.

Kommende opplæringsdager
27. oktober 10-17 Oslo

27. januar 10-17 Oslo
13. april 10-17 Oslo

Ta kontakt på ungleder@nlm.no dersom du ønsker å høre om mulighetene for en opplæringsdag i ditt område.