Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

Opplæringsdager

UngLeder Norge er et åpent og gratis lederutviklingsverktøy som vi håper vil bli tatt i bruk av flest mulig.
Det eneste vi ønsker er at folk som leder en gruppe er med på en opplæringsdag for å bli inspirert, forstå pedagogikken og tankene bak opplegget og for å få nyttige verktøy til prosessen.

Vi har ofte opplæringsdager eller lederutviklingsdager rundt omkring i Norge.
Om du ønsker at vi kommer på besøk for å ha en opplæringsdag i ditt område, ta kontakt med oss på ungleder@nlm.no