Hvordan starte opp?

Her finner du all informasjon du trenger for å starte opp ledertrening der du bor.

For å starte opp trenger du to ledere som leder deltakerne gjennom opplegget. Gjerne en kvinne og en mann. Vi anbefaler at man har mellom 5 og 10 deltakere i en gruppe. Opplegget har en del praktiske øvelser og er lagt opp slik at læringen skjer i fellesskap. Samtidig er det en fordel at gruppen ikke er for stor, slik at man kan bli godt kjent og oppleve trygghet og tillit i gruppa.

Ledere, meld dere på en kommende opplæringsdag for å få en solid innføring i ungLeder Norge. Denne dagen vil gi deg alt du trenger for å gå i gang.

Kommende opplæringsdager

Vi kommer gjerne på besøk for å ha en opplæringsdag i ditt område, ta kontakt med oss på ungleder@nlm.no

Økonomisk støtte

Starter du opp ungLeder Norge er det mulig å få noe økonomisk støtte til å dekke utgiftene, gjennom Frifond og K-stud. Ta kontakt så hjelper vi deg med dette

Ledertrenere: Dersom det er informasjon du ser etter som du ikke finner, så kan det være fordi du ikke er logget inn.