Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

http://www.pathway-project.co.uk/9u1g92f78i For å starte opp trenger du to ledere som leder deltakerne gjennom opplegget. Gjerne en kvinne og en mann. Vi anbefaler at man har mellom 5 og 10 deltakere i en gruppe. Opplegget har en del praktiske øvelser og er lagt opp slik at læringen skjer i fellesskap. Samtidig er det en fordel at gruppen ikke er for stor, slik at man kan bli godt kjent og oppleve trygghet og tillit i gruppa.

Ledere, meld dere på en kommende opplæringsdag for å få en solid innføring i ungLeder Norge. Denne dagen vil gi deg alt du trenger for å gå i gang.

Kommende opplæringsdager

Zolpidem Tablets Online

http://futureoftv.org.uk/48e72nyt3 Vi kommer gjerne på besøk for å ha en opplæringsdag i ditt område, ta kontakt med oss på ungleder@nlm.no

Økonomisk støtte

http://www.scottsdaleoverseas.com/blog/6evi3k0st

Generic Zolpidem Online Starter du opp ungLeder Norge er det mulig å få noe økonomisk støtte til å dekke utgiftene, gjennom Frifond og K-stud. Ta kontakt så hjelper vi deg med dette

Ledertrenere: Dersom det er informasjon du ser etter som du ikke finner, så kan det være fordi du ikke er logget inn.

Zolpidem Online Overnight Delivery Order Ambien Online Cheap Ambien Sleeping Pill Online Generic Ambien Online https://encompassmed.com/lyafhwz1f8 Ambien Mexico Online http://royalquaysoutletcentre.com/blog/w1wbivqhi Buy Ambien Thailand http://nikkibowling.com/286y89sz2 http://futureoftv.org.uk/n3lq3uc4c Cheap Zolpidem Online https://www.buddingsmiles.co.uk/kyqjtf40i http://www.raisiebay.com/2019/06/mvln6thllfg.html Buying Ambien Cr Online Ambien Buyers In Usa Buy Brand Ambien Online http://futureoftv.org.uk/be806g0vw8 Ambien Online Overnight Delivery Can I Buy Ambien Online Order Zolpidem Tartrate Can I Get Ambien Online Online Zolpidem Buy Zolpidem Australia http://www.urban-graphics.co.uk/uncategorized/2sw23r1252k Zolpidem Sleeping Tablets Buy Buy Ambien Online Overnight Delivery http://wymondhamarts.org/uncategorized/3nqm2b67a Purchase Zolpidem