Veiledning av troshistorie

– for ledere
I alle settinger er det viktig med tydelige rammer slik at deltakerne og ledertreneren vet på hvilke premisser de kan handle innenfor. Å fortelle sin troshistorie kan oppleves være personlig og nært og mange kan føle seg blottlagt ved å fortelle til en større gruppe. Derfor er det viktig at det lages en trygg ramme, der dere blir enige om å respektere hverandre.

Begynn gjerne den første gangen med å introdusere hva en troshistorie er og hvordan den skal brukes. Det er ikke sikkert alle vet hva det er og i hvilke settinger den kan brukes. Det kan være nyttig om du som leder gjerne har forberedt din troshistorie og forteller den på en måte slik at deltakerne kan få et utgangspunkt og eksempel.

Å fortelle troshistorier er en fast del av samlingene, og alle deltakerne skal i løpet av en to-årsperiode få fortelle sin historie. De som forteller sin historie tidlig vil gjerne oppleve at historien utvikler seg gjennom tiden i ungLeder. Oppfordre alle til å begynne å skrive sin historie tidlig, slik at de kan bli bevisste på sin historie med Gud. Vi tror at det er trosstyrkende å se utviklingen i sin egen historie.

Vi ønsker at dette skal bli en del av lederutviklingen der deltakerne kan få øve seg på å fortelle om sin tro til hverandre og at de slik kan bli mer bevisste på sin egen tro. Samtidig som vi opplever flere og flere utfordringer i livet, kan vi lære å se at Gud også er en del av disse. Her er det viktig å hjelpe deltakerne å skille mellom hva som hører til i en gruppe, blant nære venner eller i sjelesorg. Det er viktig at vi hjelper deltakeren å sette gode grenser for seg selv. Gjør deltakerne tidlig bevist på dette, eventuelt gi en tilbakemelding i etterkant.

Her er noen enkle punkter som vi tror kan være med å tilrettelegge ved fortelling av troshistorien

I forkant:

  • Spør i god tid i forkant om deltakeren har begynt å forberede seg.
  • Gjør deg selv tilgjengelig for deltakeren slik at han/hun kan stille oppklarende spørsmål.
  • Oppfordre deltakeren til å strukturere det hun skal si.

Under:

  • Legg til rette slik at gruppens fokus er på deltakeren som forteller sin troshistorie.
  • Still gjerne oppfølgingsspørsmål på konkrete hendelser som kan være oppklarende og bekreftende på det som blir fortalt.

I etterkant:

  • Bekreft gjerne deltakeren i etterkant. Å fortelle sin troshistorie (ofte for første gang) kan være en sårbar opplevelse.
  • Kom med tilbakemelding på selve formidlingen.
  • Konstruktive tilbakemeldinger på innhold bør helst gis under to øyne. Det er vårt ansvar som ledere å være med hjelpe deltakerne til å ha riktig fokus.