Gruppesamling: Den hellige ånd- vår hjelper

Ikke mystisk og uhåndgripelig, men Den hellige ånd – vår hjelper. Vi ønsker å lære oss å forstå mer av hvem Den hellige ånd er.

Forberedelser

#Leder

Se gjennom samlingen og gjør nødvendig forberedelser

#Deltaker

Se filmen “Den hellige ånd – vår hjelper”
Mål

På denne samlingen vil vi forsøke å oppdage områder av livet der Den hellige ånd hjelper oss:

 • i troen
 • i livet
 • i tjenesten
Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Bønn og lovsang
19.45 Gruppeoppgave
20.15 Øvelse
20.50 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Gruppeoppgave (30 min)

Del 1 (20 min)

Ledertrener kan godt innlede litt.
For eksempel med å si: Den hellige ånd kan av og til oppleves vanskelig å forstå, mystisk eller uhåndgripelig. Ofte kan det være fordi vi tenker mer komplisert enn hva som er virkeligheten. Bibelen forteller oss at det er gjennom Den hellige ånd at vi møter Gud i dag. Den hellige ånd er ganske enkelt en person. En av tre i guddommen. Vi kan forholde oss til Den hellige ånd som en person og selv om vi møter Den hellige ånd på forskjellige måter, ønsker Gud at vi skal forholde oss til Den hellige ånd, fordi han også er Gud. Og mest av alt: Den hellige ånd ønsker å forholde seg til oss, hjelpe oss, føre oss inn i en normal relasjon med Han. Så det er naturlig- selv om det er overnaturlig.
Hvordan hjelper Den hellige ånd deg i troen, livet og tjenesten? Det vil være forskjellig fra person til person hvordan vi erfarer Den hellige ånd. Når vi deler dette med hverandre kan det hjelpe oss å se at vi er ulike, men kanskje også at Den hellige ånd er til stede i livet uten at vi nødvendigvis tenker så mye over det.

Noter ned stikkord som beskriver hvordan Den hellige ånd hjelper deg:
❏ i troen
❏ i livet
❏ i tjenesten

Troen og tjenesten er en del av livet. I denne sammenhengen tenker vi på livet som alt det andre som du ikke nødvendigvis vil knytte opp til troen og tjenesten.
Reflekter først i tre til fire minutter for deg selv. Del deretter med hverandre i gruppa.

Del 2 (10 min)

Del inn i grupper med to til tre personer i hver. Samtal om det utgjør en forskjell at Den hellige ånd er en person, mer enn bare en “ånd”. Fortell også om hvordan ditt forhold til Den hellige ånd ser ut. Snakk sammen i gruppa i fem minutter, og reflekter så i fellesskap i fem minutter.

Øvelse (40 min)

Nå skal hele gruppa ledes gjennom en sekvens hvor vi skal fokusere på Den hellige ånd. Følg punktene og led gruppa gjennom. Her kan gjerne ledertrener si noe om det å dele det vi opplever at Den hellige ånd har minnet oss på. Ufarliggjør det og skap en trygg setting hvor alt er lov å dele og at det ikke er feil å prøve ut. Dette er en øvelse og det må være lov å prøve og feile.

 1. Les først teksten til den første sangen. (2 min)
 2. Lytt så til den første sangen. (5 min)
 3. Gå sammen to og to. La den ene be for den andre. Får du noen tanker? Noen bibelvers? Minner Den hellige ånd deg om noe? (3 min)
 4. Les teksten til den andre sangen. (2 min)
 5. Lytt så til den andre sangen. (5 min)
 6. La den andre be for den første. Får du noen tanker? Noen bibelvers? Minner Den hellige ånd deg om noe? (3 min)
 7. Så samles alle i plenum. Dere skal nå lytte til Den hellige ånd og be Han tale til dere. Lytt til tankene og assosiasjonene dere får. Er det noe/noen som Gud minner dere på? (3 min)
 8. Del til slutt det Den hellige ånd har minnet dere på. (inntil 5 min)

Bruk tiden som er igjen til kl. 20.55 til å reflektere i fellesskap over hva vi har gjort. Hvordan skiller vi mellom tanker og følelser? Hvordan kan Den hellige ånd bruke “hverandre” og Bibelen til å finne ut om det er Gud som taler til oss gjennom Den hellige ånd? Kan vi sette av tid i styremøter til å lytte til hva Gud vil si oss? Hvordan?

Personlige mål (5 min)

Bruk de siste fem minuttene til å sitte for deg selv og sett deg noen konkrete mål om hvordan du kan gi Den hellige ånd rom til å hjelpe deg.

Sanger

Hellig ånd- Impuls

Fylt av fred og kjærlighet
Din Ånd er god
Fylt av trøst og varsomhet
Din Ånd er god

Du har gitt meg liv
En tro som følger meg
Du har gitt meg håp i deg
Hellig Ånd takk for at du kom
Takk at du viser vei for meg
Hellig Ånd du blåser liv i meg
Ett liv, ett håp, i deg

Du gjenføder, fornyer meg
Din Ånd er god
Gir meg kraft og leder meg
Din Ånd er god

Lytt her

Du er den- Impuls

Herre, din pust gir liv til meg
Herre, din stemme kaller meg
Tett inntil deg som kjenner livets jag
Du bevarer meg

Herre, ditt ord veileder meg
Herre, din hånd støtter meg
Til å stå fast på løfter som du gir
Du forsørger meg

Du er den som bærer livet
For hvert skritt jeg tar
Du er den som håpet bærer
Håpet gjennom alt

Herre, din pust gir liv til meg
Herre, din stemme kaller meg
Tett inntil deg som kjenner livets jag
Du bevarer meg

Du er den som bærer livet
For hvert skritt jeg tar
Du er den som håpet bærer
Håpet gjennom alt

Du er den som ved min side
Alltid trofast går
Du er den som til meg sier
Rett ditt blikk mot meg
Rett ditt blikk mot meg

Du er den som bærer livet
For hvert skritt jeg tar
Du er den som håpet bærer
Håpet gjennom alt

Du er den som ved min side
Alltid trofast går
Du er den som til meg sier
Rett ditt blikk mot meg
Rett ditt blikk mot meg

Lytt her