Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

Velkommen til et ressurssenter for unge ledere.

3. Hva er lederskap?

I denne delen ser vi på hvordan en leder jobber og hvordan en kristen leder er forskjellig fra ledere generelt.

Gå til alle samlinger