Totalt 19 samlinger

3. Hva er lederskap?

I denne delen ser vi på hvordan en leder jobber og hvordan en kristen leder er forskjellig fra ledere generelt.

4. Guds farshjerte

Hva betyr det at Gud er vår Far og hvordan preger det vår relasjon til han?

Å håndtere sin narsissisme

Hva betyr narsissisme? Og hvordan preges vår kultur av den? Hva bør vi som ledere være klar over angående våre egne narsissistiske trekk?

Å holde en andakt

Hvordan forbereder man en andakt? Og hva bør man tenke på når man holder en andakt for barn og unge?

Retreat

Hvordan gjør vi en retrett, og er ikke dette bare noe for det militære?

Lederskap og emosjoner

Som menneske, og ikke minst som leder, har jeg ansvar for hvordan jeg forholder meg til mine egne og andres følelser.

Konflikthåndtering

Der to eller tre personer er samlet kan det lett oppstå konflikter. Hvordan tenker vi om dem, og hvordan kan vi håndtere de best mulig?