Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

1. Velkommen til ungLeder Norge

Hva er ungLeder Norge? Denne kvelden er en introduksjon til opplegget og innholdet dere vil møte framover.

Denne kvelden vil fokusere på å bli kjent og skape tillit i gruppa. Kvelden vil ha en innledning til lederutvikling, og ha noen enkle oppgaver og leker som bygger opp under dette.

 


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.