1. Velkommen til ungLeder Norge

Hva er ungLeder Norge? Denne kvelden er en introduksjon til opplegget og innholdet dere vil møte framover.

Denne kvelden vil fokusere på å bli kjent og skape tillit i gruppa. Kvelden vil ha en innledning til lederutvikling, og ha noen enkle oppgaver og leker som bygger opp under dette.

 

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har noen tema flere fordypningsartikler for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet, de finner du nedenfor for samlinger som har dette