2. Hvem er Herre i ditt liv?

Hvem styrer ditt liv? I hvor stor grad lar du Gud få kontroll?

Dette er kanskje et av de viktigste spørsmålene i ditt og mitt liv, og kanskje et av de mest avgjørende spørsmålene for hvordan livet ditt ser ut og kommer til å se ut i fremtiden.
Det mest naturlige for mennesker er å leve med seg selv som sentrum, men Gud kaller oss til noe mye større enn som så.
Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel nedenfor for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet.

 

Les mer om temaet: