Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

2. Hvem er Herre i ditt liv?

Hvem styrer ditt liv? I hvor stor grad lar du Gud få kontroll?

Dette er kanskje et av de viktigste spørsmålene i ditt og mitt liv, og kanskje et av de mest avgjørende spørsmålene for hvordan livet ditt ser ut og kommer til å se ut i fremtiden.
Det mest naturlige for mennesker er å leve med seg selv som sentrum, men Gud kaller oss til noe mye større enn som så.

Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: