Gruppesamling: Hvem er Herre i ditt liv?

Hvordan hadde det sett ut hvis Jesus hadde det livet du lever? Vi ser nærmere
på hva vi bruker tiden vår på og hvilke fokus det gir oss.

Forberedelser

#Leder

Se gjennom undervisningen og forbered gode spørsmål til refleksjonsdelen på
slutten. Fyll gjerne ut din kalender på samme måte som deltakerne skal, slik at du vet hva deltakerne skal gjennom og kan komme med egne erfaringer.

#Deltaker

Sett deg ned og ta for deg en typisk uke i livet ditt. Fyll ut kalenderen som er vedlagt. For enkelhets skyld kan du gjerne dele inn i større kategorier som skole, jobb, menighet, fotball, håndball, osv. Bruk tid på å fylle ut uka din. Sett opp hendelsene ut fra hvordan det faktisk er, ikke hvordan du skulle ønske det var. Sett opp hele dagen din. Du kan også i forkant av samlingen reflektere rundt hvorfor uken din ser slik ut. Hva er det du bruker mest tid på? Før opp dine topp tre (du kan utelukke søvn). Hvorfor bruker du tid på nettopp disse tingene og hva gjør det med deg?

Mål
Deltakerne skal reflektere rundt hva de bruker tiden sin på og hvilken plass Jesus har i
livene deres.
Program
18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Bønn og lovsang
19.45 Undervisningsvideo
20.00 Personlig refleksjonstid
20.05 Gå i par og presenter funn og tanker for hverandre
20.20 Refleksjonstid i plenum: kan deltakerne lære noe av hverandre?
20.50 Personlig mål
20.55 Avsluttende bønn

Personlig refleksjon (5 min)
Deltakerne setter seg for seg selv. De har i forkant fylt ut en individuell kalender for en typisk uke. Nå skal deltakerne reflektere over hvorfor de bruker tiden på det de gjør og hvilke plass Jesus har i deres hverdag. Noter gjerne.

Til refleksjon:

 • Hvem er Herre i mitt liv og er det mulig å se dette i min kalender?
 • Hvordan hadde det sett ut hvis Jesus hadde det livet du lever? Din hverdag?
 • Er Jesus med i de aktivitetene du bruker mest tid på? På hvilken måte?
 • Hva er fokuset ditt i hverdagen? Sier hva du bruker tiden til på noe om det?
 • På hvilke områder tar du med deg Jesus i hverdagen?
 • Setter du av egen tid til Jesus? Og eventuelt hvor ofte gjør du det?
 • Hvordan kan vi involvere Jesus på jobb eller studiested?
 • Hvorfor vil det være viktig at jeg har Jesus som Herre i mitt liv med tanke på mitt
  lederskap?
Parvis presentasjon for hverandre (15 min)
Deltakerne går sammen to og to. De presenterer for hverandre hva de har funnet under den personlige refleksjonen. Den som snakker skal få muligheten til å si sine funn høyt og lytters oppgave er å komme med oppfølgingsspørsmål. Deltakerne kan med fordel være direkte med hverandre ved å be hverandre utdype og forklare. Det er ikke alltid en gjør det for seg selv, så det er godt å ha en partner som kan pushe litt. Husk å dele av tiden – ledertrener gir beskjed når det er tid for å bytte – slik at begge får muligheten til å dele sine funn og bli utfordret.
Forslag til samtale kan være spørsmålene fra den personlig refleksjonen.

Refleksjon i plenum (30 min)
Nå samles deltakerne i gruppa. De er ønskelig at deltakerne deler fra sine funn og refleksjoner. Vi ønsker å utfordre deltakerne til å ta med seg sine funn og refleksjoner inn i uken som kommer. Prøv å sette fokus på de endringene de har ført opp. Diskuter gjerne hvordan man kan klare å gjennomføre de endringene man ønsker. Her kan vi oppmuntre til å bruke en bibelleseplan, til å delta i en smågruppe, medvandring og så videre.

Spørsmål:

 • Hva bruker dere mest tid på?
 • Var det noen av dere som ble overrasket at dere brukte tiden sin slik dere gjorde?
 • Var det noen aktiviteter som tok mer plass enn dere hadde trodd?
 • Hvordan påvirker det vårt lederskap at vi har Jesus som Herre i livet vårt? Hvordan
  ville det vært dersom vi ikke hadde det?
 • Hvordan kan vi ta med Jesus i de aktivitetene som ikke er typiske kristne ting?
 • Hvordan kan man få plass til Jesus i hverdagen? (Bruk tid her. Kanskje
  deltakerne kan hjelpe hverandre her med å tenke kreativt.)

  • Bibelleseplan
  • Smågrupper
  • Medvandring
  • Be på bussen/do/mens du venter
  • Hør på lovsang
  • Hvordan hadde det sett ut hvis Jesus hadde det livet du lever? Din hverdag?
  • Nå har vi snakket lenge om viktigheten av å sette av tid til Jesus. Hva om vi ikke får
   det til? Hva skjer da?