Gruppesamling: Hva er lederskap?

Behovet og viktigheten av godt lederskap kan sjelden overvurderes. For å bli gode ledere må vi spørre oss hvordan vi best utøver lederskap gjennom vår personlighet og våre liv. På denne samlingen vil vi jobbe med å bli bevisst på hvordan vi personlig kan fylle en slik rolle.

Forberedelser

#Leder

Se igjennom undervisning, øvelsene som er beskrevet, og programmet for samlingen. Tenk over hvordan du vil styre samlingen med tanke på tidsskjema.

#Deltaker

Se video av Magne Lerø og tenk over disse spørsmålene ut i fra den situasjonen du står
i:

 • Er jeg villig til å ta ansvar?
 • Er jeg villig til å gå foran og vise vei?
 • Er jeg villig til å tjene andre mennesker, eller er jeg mer opptatt av meg
  selv/status/makt og lignende?
 • Er jeg villig til, slik som Jesus, å ikke bare være en pratmaker- men lede gjennom
  mitt liv og handlinger?

Skriv “Mitt lederideal”
Hvordan vil du beskrive deg som leder? Tenk igjennom hva som er dine styrker og hva
du ønsker med ditt lederskap. Nå skal du skrive ned ett innlegg som du skal holde for
resten av gruppa når dere samles. Du skal med dine egne ord forklare hvordan du er
som leder. Hva ønsker du å utrette og hva er viktig for deg når du utøver lederskap.
Bruk gjerne deler av undervisningen til Magne som bakgrunn, eller andre
beskrivelser/klassifiseringer av lederskap som du synes passer til ditt lederskap.
Tidsrammen for innlegget ditt skal være to minutter.

Mål
At deltakerne skal forstå behovet og viktigheten av lederskap i dag. Vi vil jobbe praktisk
med spørsmål som hvordan vi kan utøve lederskap og bli bevisst hvordan vi personlig
kan fylle en slik rolle.
Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Bønn og lovsang
19.45 Undervisningsvideo Olof Edsinger
20.00 Øvelse: Workshop
20.15 Øvelse: Mitt lederideal
20.55 Personlige mål, alle setter seg hver for seg med noe å skrive med og på.
21.00 Avsluttende bønn

Øvelse 1: Workshop (15 min)
Del gruppa i to. Bruk Olof sine punkter om lederskap og finn minimum ett eksempel per
punkt, på hvordan vi kan utøve lederskap ut i fra disse punktene:

 • Tjenende
 • Utrustende
 • Gavebasert
 • Sette Herren først

Etter dere har satt ned minimum ett eksempel per punkt deler dere punktene med
resten av gruppa. På denne måten får vi kommet fram til hvordan vi praktisk ser for oss
at lederskap kan være utrustende, gavebasert, tjenende og hvordan lederen kan sette
Herren først.

Øvelse 2: Mitt lederideal (40 min)
Her skal gruppa presentere det de har forberedt. Hver deltaker får maks fem minutter
hver, to minutter til å presentere og tre minutter til å få tilbakemelding fra de andre i
gruppa. Her er det viktigst med bekreftelse fra de andre, eventuelt litt oppklarende
spørsmål (mer enn konstruktiv kritikk). Fordel tiden ut i fra hvor mange dere er i
gruppa, del eventuelt gruppa i to.
Etter at alle har hatt sine innlegg og fått tilbakemeldinger kan du som ledertrener
spørre i plenum hvordan deltakerne synes at oppgaven og undervisningen var. Har det
startet noen prosesser? Hvordan var det å skrive sitt lederideal? Hvordan var det å høre
tilbakemeldinger på dette? Spill videre på det de eventuelt deler og trekk linjer tilbake
til undervisningen eller tanker om lederskap som du måtte ha.