Ofte stilte spørsmål

Her finner du mange av spørsmålene som folk har om ungLeder Norge.
Dersom du ikke finner det du leter etter her, så send oss gjerne en e-post på ungleder@nlm.no

Hva er ungLeder Norge?

UngLeder Norge er en ressurs som tilrettelegger for å drive ledertrening av ungdommer og unge voksne i lokale menigheter og forsamlinger.

Alle ressursene du trenger for å gå i gang er samlet her på ungleder.no. Ledertreningen skjer gjennom gruppesamlinger. Disse gruppesamlingene har en kombinasjon av å spise i fellesskap, bibellesning, bønn, undervisning, praktiske oppgaver og refleksjon alene og i grupper.

Man kan gjennomføre samlingene for eksempel en gang i måneden over en periode på ett til to år.

 

Hvem kan delta?

Du kan gjennomføre ledertreningen enten med aldersgruppen 15-19 år eller 19-25 år. Oppleggene for samlingene er de samme, og du tilpasser opplegget ut fra hvilken aldersgruppe dine deltakere er.

Hver gruppe fungerer best med mellom 5-10 deltakere, med to ledertrenere, gjerne en mann og en kvinne.

UngLeder Norge er for unge mennesker i et kristent arbeid som ønsker å utvikle seg som ledere. Opplegget er relevant og nyttig for alle typer lederansvar og for ulike personlighetstyper. Det stilles ikke krav til ledererfaring fra før, men det forventes at deltakerne forplikter seg til å delta på hele opplegget.

 

Hva koster det å bruke ungLeder Norge?

Det koster ingenting å ta i bruk ressursene på ungleder.no, men alle ledertrenere som skal starte opp ledertrening må være med på en opplæringsdag i regi av NLM ung. I forbindelse med denne kan det påberope seg noen kostnader i forbindelse med reise og overnatting.

Selve gjennomføringen av ungLeder Norge er i utgangspunktet ikke veldig kostnadskrevende.

Mulige utgifter kan være: voksenledere som skal på opplæringsdag, innkjøp av mat til gruppesamlingene og kostnader i forbindelse med retreathelg.

 

Hva skjer på opplæringsdagen?

Opplæringsdagen er en en-dags kursing av folk som skal starte opp ledertrening med ungdommer/unge voksne lokalt.

Denne dagen får du en innføring i hva ungLeder Norge er, og får opplæring i hvordan du tar i bruk opplegget. Du får også selv en smakebit på hvordan det er å være deltaker i ungLeder Norge, og vi reflekterer sammen rundt hva det vil si å trene andre til å bli ledere.

Målet med dagen er at du skal føle deg trygg og utrustet til å ta i bruk ressursene, i tillegg til at vi ønsker at du skal ha gjort deg noen refleksjoner rundt hva god ledertrening er.

 

Kan vi søke frifondsmidler til ledertreningen?

Hvis deres ledertrening er en del av en større barne- og ungdomsorganisasjon kan du sannsynligvis søke støtte via denne organisasjonen. Hvis ikke kan dere også søke støtte fra Frifond på egenhånd. Flere kommuner satser på ledertrening for unge. Undersøk mulighetene for å søke støtte der du bor.

Er ledertreningen din en del av et arbeid som foregår i regi av et lag i NLM, kan dere søke støtte fra NLM ung. Dere kan enten bruke penger fra den ordinære støtten eller søke om prosjektstøtte. Fristen for å søke støtte er 10. februar hvert år. Andre organisasjoner kan ha andre frister. Hvis du ønsker å søke frifondsmidler i NLM ung, ta kontakt på ung@nlm.no.

Det er også mulig å starte opp et nytt lag. Et lag må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år for å få ordinær frifondsstøtte.

 

Må vi bruke alle gruppesamlingene?

Dere bestemmer lokalt hvor mange samlinger dere ønsker å gjennomføre i ledertreningen. Samling nr 1 – 10 ligger i anbefalt rekkefølge, og vi anbefaler disse som de første samlingene. Utover det kan dere selv velge hvilke samlinger som er mest relevante for deres deltakergruppe.

Noen av gruppesamlingene er merket med 19+, og disse egner seg best for aldersgruppen 19-25. Alle andre samlinger kan brukes for begge aldersgrupper, og tilpasses til den enkelte deltakergruppe.

Lederutvikling er en prosess. Derfor er det en stor fordel å la lederutviklingen foregå over tid. Over tid kan en kombinasjon av øvelser, refleksjon, undervisning og mulighet til å prøve ut det man lærer i praksis legge til rette for at deltakerne vokser som ledere.

 

Inneholder ledertreningen praksis?

Ungleder.no har alt dere trenger for å gjennomføre ledertrening med gruppesamlinger. I tillegg til dette kan det være veldig positivt å legge til rette for lederpraksis for deltakerne. Dette skjer lokalt og de lokale lederutviklerne kan velge å legge til rette for dette. For eksempel kan man invitere deltakere med som ledere på en leir, inn i et styrearbeid, eller inn i andre små og store lederroller lokalt.