Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler

Hva er misjon, internasjonalt og nasjonalt? Og hvordan kan vi si at NLM ung er en misjonsorganisasjon?

En introduksjon til NLM ung som organisasjon, og vårt kall til å jobbe for både internasjonal og nasjonal misjon. Hva innebærer våre fire retninger i strategien: Ut i verden, Ut i Norge, Inn i fellesskapet og Inn i troen? Det var aldri meningen at du skulle gå alene, derfor finnes NLM ung!
Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling