Å håndtere sin narsissisme

Hva betyr narsissisme? Og hvordan preges vår kultur av den? Hva bør vi som ledere være klar over angående våre egne narsissistiske trekk?

Den vestlige kulturen har utviklet seg til å i stor grad kunne beskrives som narsissistisk. Vi har gått fra å være en skyldkultur til å bli en skamkultur, og ikke minst er den unge generasjonen sterkt preget av dette. Ofte er vi ekstremt avhengig av bekreftelse fra våre omgivelser, vi har vanskelig for å skille mellom person og sak, og vi opplever tilværelse generelt som veldig krevende. Hvordan skal vi klare å komme oss ut av denne narsissistiske tvangstrøyen?

 

 

Dette trenger du til samlingen:

  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling (under «Nedlastinger» til høyre)
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet (under «Nedlastinger»)