Å sitte i et styre eller arbeidsgruppe

Lederskap innebærer også formaliteter som styrer, arbeidsgrupper og mer, men hva innebærer det egentlig?

Hva er et styre, og hva skal det gjøre og ikke gjøre? Hvilke forskjellige roller trengs i et styre? Hvordan kan vi jobbe med saker som visjon, mål og strategi? Hvordan kan man tenke om  det åndelige fellesskapet i styret? Hvordan får man det administrative til å fungere smidig?

Dette trenger du til samlingen:

  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling (under «Nedlastinger» til høyre)
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet (under «Nedlastinger»)