Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

6. Å lede en smågruppe

Hvordan fungerer en smågruppe, og hva bør lederen av smågruppe tenke på?

Å lede en smågruppe kan være en stor glede, eller en stor frustrasjon. Glede når de som er med i gruppen deltar aktivt, stiller spørsmål og svarer på spørsmål. I motsatt fall kan det bli til stor frustrasjon, når ingen deltar, er opptatt med mobilen, sidemannen, eller aldri dukker opp til samling. Så hvordan gjøre en smågruppe interessant, spennende og utfordrende?

En del som handler om den lille gruppen og som bygger på punkter som:
  • Hva er en smågruppe?
  • Hva skjer i en smågruppe?
  • Lederens rolle
  • Gruppedynamikk
  • Faser i gruppearbeid

Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: