6. Å lede en smågruppe

Hvordan fungerer en smågruppe, og hva bør lederen av smågruppe tenke på?

Å lede en smågruppe kan være en stor glede, eller en stor frustrasjon. Glede når de som er med i gruppen deltar aktivt, stiller spørsmål og svarer på spørsmål. I motsatt fall kan det bli til stor frustrasjon, når ingen deltar, er opptatt med mobilen, sidemannen, eller aldri dukker opp til samling. Så hvordan gjøre en smågruppe interessant, spennende og utfordrende?

En del som handler om den lille gruppen og som bygger på punkter som:
  • Hva er en smågruppe?
  • Hva skjer i en smågruppe?
  • Lederens rolle
  • Gruppedynamikk
  • Faser i gruppearbeid
Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: