Gruppesamling: Å lede en smågruppe

En smågruppe er et supert sted å øve seg på å være leder. Å lede en smågruppe godt gjør en stor forskjell. På denne samlingen skal deltakerne få undervisning og trening i det å lede en smågruppe. De skal delta i praktiske øvelser som omhandler gruppeprosesser, felles verdier og rollene man tar i en gruppe.

Forberedelser

#Leder

Se igjennom øvelsene som er beskrevet og velg et tema til akvarieøvelsen. Kriteriene for temaet er at det skal være et tema som er relevant og som engasjerer deltakerne. Skriv ut observasjonsskjemaet til alle i gruppa. Ta med penner og papir til å notere til begge øvelsene.

#Deltaker

Om det lar seg gjøre: Om du ikke er leder i en smågruppe; spør lederen din om du kan lede en smågruppesamling med smågruppa di i forkant og etterkant av samlingen. Erfaringene du gjorde deg kan du dele på delerunden i slutten av måltidet. På denne måten får du gjort deg noen erfaringer på forhånd av samlingen om det å lede en slik gruppe. Samtidig får du også ta med deg det du lærte fra samlingen til du skal lede gruppa i etterkant.

 

Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x 2)
19.45 Undervisningsvideo
20.00 Øvelse: Ground rules
20.10 Øvelse: Akvarium
20.55 Personlige mål
21.00 Avsluttende bønn

Øvelse: Ground Rules (10 min)

Gruppa deles inn to og to. Så får man tre minutter på å sette ned noen punkter som kan fungere som kjøreregler eller ”ground rules” i en smågruppe. Dette vil være punkter som er viktige for den enkelte for at det skal være en god gruppe å være i. Å sette slike kjøreregler kan være viktig og nyttig i alle typer gruppesamarbeid.

Eksempler på slike regler kan være å:

 • Komme presis
 • Ikke snakke nedlatende om en annens mening/uttalelse
 • Komme forberedt
 • Ikke dele videre det som sies på gruppa; å ha taushetsplikt
 • Ikke bruke mobiltelefon under samlingen

Etter at de tre minuttene har gått skal gruppene samle seg, og presentere hvilke punkter de kom fram til. Nå skal gruppa komme fram til (for eksempel) fem regler som alle kan stå inne for. Etter at alle har presentert kan ledertreneren foreslå dette som en god øvelse når deltakerne i framtiden er med i ulike gruppesammenhenger. Hele øvelsen tar ti minutter.

Øvelse: Akvarium (45 min)

Det deles inn i to like grupper og det velges en leder i hver gruppe. Gruppene skal nå diskutere temaet ledertreneren har bestemt i ca. åtte minutter. Gruppa som starter
setter seg inn i ”akvariet”, som er stoler i en sirkel midt på gulvet. Den andre gruppa sitter rundt den gruppa som skal diskutere først. De setter seg relativt tett inntil slik at
det oppleves som en stressfaktor. Akvariegruppa starter sin diskusjon, og den andre gruppa skal observere det som skjer. De kan enten notere observasjoner fritt eller bruke det skjema som ledertreneren deler ut. Etter diskusjonen skal gruppa som diskuterte gi en kort refleksjon på to minutter om hvordan de opplevde øvelsen. Så skal den andre gruppa gi tilbakemelding til akvariegruppa i fem minutter. Så byttes gruppene om og øvelsen gjentas med ny akvariegruppe og nye observatører (og eventuelt nytt tema valgt av ledertreneren). Som ledertrener kan du observere gruppene og deltakerne og ta med aspekter av dette i refleksjonsdelen om du tenker det er hensiktsmessig å utfordre deltakerne ut i fra det du har observert. Se også om gruppe nummer to løste oppgaven ulikt den første gruppa. Tok de med seg noe lærdom fra første runden? Hele øvelsen skal ta 30 minutter.
Etter øvelsen er gjort skal du lede gruppa i en prosess-samtale i 15 minutter om hvordan øvelsen gikk og hva deltakerne lærte.

Eksempler på spørsmål til samtale kan være:

 • Hvordan var det å gjennomføre øvelsen?
 • Hva lærte du som leder?
 • Om deg selv?
 • Om de andre?
 • Hvordan ligner øvelsen på det som skjer i gruppene våre i hverdagen?
 • Gruppe 2: Gjorde dere noe annerledes siden dere hadde fått observert den første gruppa?
 • Hvordan var det å bli observert?
 • Hvilken rolle tok du i gruppa og hvorfor?
 • Er dette i samsvar med den rollen du vanligvis tar?
 • Hvordan var det å få tilbakemelding på hvordan en utførte oppgaven?
 • Hva tar du med deg av lærdommer fra denne øvelsen om deg selv og det å lede en smågruppe?
Personlige mål (5 min)

Dere har nå fått høre undervisning og deltatt i øvelser knyttet til tema. Tenk over hva
som har berørt deg spesielt i løpet av denne samlingen og hva ønsker du å ta med deg
videre. Kanskje du fikk noen tilbakemeldinger på hvilken rolle du tar i en gruppe eller
noen personlige tilbakemeldinger på deg som person.
Formuler ned mål som er ditt ønske for utvikling ut fra det du har lært og erfart gjennom
samlingen.