Fordypning: De spennende smågruppefellesskapene

Som smågruppeleder er du arrangementets person inn imot din gruppe deltakere. Du har fått tildelt tilliten til å være den lederen som har et særskilt ansvar for at «dine» deltakere skal ha det best mulig i løpet av arrangementet. Sammen skal gruppen bygge en relasjon seg i mellom, og relasjonen til Gud.

Smågrupper skal være et sted der man kan få samtale om det vanlige hverdagskristen-livet. Et sted der man kan hjelpe hverandre fremover langs veien som kristen. Samtidig som det er et sted der man skal få stille de kritiske spørsmålene og få uttrykke sin tvil. Lederen er i stor grad med og preger hvordan gruppedynamikken blir. Ta deltakerne på alvor uansett alder, la de få merke at du som leder er interessert i hvem de er.

Å snakke om det kristne livet er uvant for mange kristne. Lederen kan selv fortelle sin troshistorie på første gruppesamling. Da gir lederen en bit av seg selv til gruppen og er med på å bygge tillit innad i smågruppen, men unngå å bli for privat i din troshistorie. Ta gjerne en runde på om deltakerne er kristne eller ikke første gang gruppen møtes, for å vite hvor de står når det gjelder trosspørsmål.

Å snakke om det kristne livet er uvant for mange kristne.

Avtal med deltakerne hvilke verdier denne gruppen bør være fylt av. Det kan være verdier som åpenhet, trygghet, ærlighet og respekt. Bønn er en naturlig del på alle smågruppesamlinger. La samtalen i gruppen gå litt på deltakernes premisser, men hold samtalen til temaene du vil ha fokus på. Ikke kom med alle svarene selv før deltakerne slipper til. Hold samtalen på et nivå der alle deltakerne henger med, samtidig som at samtalen kan utfordre enkelte deltakere mer en andre.

Humor og god stemning er ofte med og løfter samtalen i gruppen, samtidig som det er viktig at humoren ikke sklir ut og at det samtidig er rom for alvor i samtalen.

Sett av mye tid til lek og bli kjent-aktiviteter på de to første samlingene for å skape denne tryggheten i gruppen. Det at gruppen gjør noe sammen (spiser, går på tur, shopper, bader, osv…), skaper en felles historie som er med på å skape trygghet. Sett av tid til dine deltakere både før, under og etter samlingene. Ha tid til gruppedeltakere ellers på arrangementet også, slik er du med å bygge opp gruppen som en helhet.

Som leder så har man et ansvar for å være forberedt til samling. Gå igjennom smågruppeopplegget for deg selv før man møter smågruppen. Lær navnene på deltakerne og bruk navnene på de enkelte, det skaper kontakt en unik kontakt. De lærer seg navnet ditt raskt og du bør kunne deres navn like raskt. Vær positiv og behjelpelig også utenom gruppesamlingene. La de få merke at de kan komme til deg om det er noe de lurer på i løpet av arrangementet. Ta kontakt med deltakerne utenom samlingene og hør hvordan de har det, vis at du bryr deg. Bry deg om det de bryr seg om, engasjer deg i det som engasjerer de. Ikke la en eller to deltakere «kuppe» hele gruppen, la alle få ta del i samtalen og bruk gjerne metoden der du tar en runde der alle deltakerne svarer på samme spørsmål.

Alle gruppesammensetninger er unike. Noen kan ha en gruppe der alt går av seg selv, mens andre vil oppleve at ingen på gruppen tør å si så mye og at man må dra veldig mye av lasset selv. Det å bruke god tid på å bli kjent er spesielt viktig på grupper der det går litt tregt. Det hjelper om lederen er godt forberedt og har en plan B for opplegget om det går helt i stå. Noen ganger kan det være effektivt å la det være stille ubehagelig lenge etter man har stilt et spørsmål, for å la deltakerne ha en lenger mulighet til å ta ordet. Det kan være godt å søke råd hos andre smågruppeledere og dele erfaringer.

Alle gruppesammensetninger er unike.

Som leder kan det være at du får spesielt god kontakt med noen av deltakeren. Man må alltid huske på at når man er en leder, så følger det med et ansvar i å forvalte den oppgaven til det gode, også etter arrangementet. Vær bevisst din autoritet som leder. Husk at relasjonen dere har på arrangementet først og fremst hører hjemme der. Noen kan trenge oppfølging etter leiren, men det må da være opp til både leder og deltaker hvordan denne oppfølgingen blir, og hvem som har ansvar for den.

For videre lesning
  • Grill en kristen: Svar på 20 vanskelige spørsmål (Samtaleopplegg) – Ingvild Hellenes (red.)
  • Levende Tro: iTros bibelgruppeopplegg
  • Uncover: Oppdag sannheten (Bibelstudie for søkende) – Laget
  • Disippelliv: Et gjennomtenkt, velprøvd gruppeopplegg – et praktisk verktøy for disippelgjøring – Greg Ogden
  • Tusen hjem – Øystein Gjerme