Gruppesamling: Hva vil Gud med mitt liv?

Å veilede hverandre som kristne er en viktig oppgave. Vi skal hjelpe hverandre med å lytte til Guds kall, og forstå hvordan Gud leder oss inn i nye oppgaver der vi er og dit vi skal.

Forberedelser

#Leder

Se gjennom samlingen og ha klart det du trenger.

#Deltaker

Se undervisningen som er tilgjengelig på temaet i forkant. Etter at du har sett filmen på temaet skal du reflektere rundt disse spørsmålene. Her finnes det ikke noen fasitsvar, men vi ønsker å starte en refleksjon om kall i ditt eget liv:

Hva betyr ordet kall for deg?

 • Opplever du at du blir kalt i dag?
 • Har alle kristne et kall?
 • Finnes det personlige kall?
 • Får kallet en betydning for livet ditt?
 • Må man gi opp noen ting i livet for å leve ut kallet?
 • Hva er vårt største kall?
 • Er det farlig å ha et kall?
 • Er kallet en jobb eller en oppgave eller er det et liv?

Bruk litt tid på å lese noen tekster som omhandler kall og tjeneste i Bibelen. Vi anbefaler at du leser minst seks tekster og vi vil anbefale de som er markert med fet skrift.

 • Rom. 1,9
 • Josva 22,5
 • Matt. 6,33
 • Matt. 24,14
 • Matt. 28,18 – ff
 • Matt. 20,26-28
 • Mark. 16,15-18
 • Lukas 24,46–ff
 • Rom. 10,12–15
 • Rom. 15,8–13
 • Apg. 1,8
 • Apg. 13,47
 • Apg. 26,16–18
 • Salme 67
 • Salme 96
 • Joh. Åp. 7,9–10
 • 1. Krøn 16,23-31
 • 1. Kor 10,31
 • Mika 6,8
 • 1. Pet. 3,15
Mål

Vi ønsker at deltakerne skal reflektere over hva et kall er og hva det betyr i deres liv. Deltakerne skal bli bevisste på at kallet er forskjellig fra person til person, men løftene fra Gud står fast.
Vi ønsker også at deltakerens skal få erfaringer med veiledning av andre. Derfor kommer vi til å kombinere samtalen om kall med øvelser som trigger refleksjon om veiledning av andre mennesker.

Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Troshistorie (to personer ca. 15 min hver)
19.30 Undervisningsvideo
19.45 Bønn og lovsang
20.00 Lytteøvelse
20.15 Veiledningsøvelse om kall
20.25 Refleksjonssamtale
20.45 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Lytteøvelse (14 min)
Deltakerne går sammen i par på to og to. Den ene deltakeren skal fortelle om noe han brenner for, og forsøke å engasjere tilhøreren. Tilhøreren skal være helt uinteressert i det som blir fortalt. Etter to minutter bytter deltakerne plass og tilhøreren skal nå forsøke å engasjere den andre i to nye minutter med noe han/hun brenner for mens den første deltakeren er uinteressert.
Ledertreneren kan gjerne bruke en stoppeklokke til å følge med på tidene for byttene. Bruk deretter ti minutter på å evaluere opplevelsene til deltakerne i plenum

 • Hvordan opplevde de å ikke bli hørt?
 • Hva var det som ga dem opplevelsen av å ikke bli hørt?

Veiledningsøvelse om kall (12 min)
Ledertrener innleder (to minutter) om hva som kjennetegner en god samtale og god veiledning. Hva er viktig å tenke på når en skal veilede en annen person?

 • Hvem er i fokus i samtalen?
 • Hva er målet med veiledningen?
 • Lytter jeg mer enn jeg snakker?
 • Hvordan er mitt kroppsspråk? I hvilken stilling er ben og armer? Hvordan vinkler jeg kroppen min?
 • Hvordan responderer jeg på det som blir sagt?
 • Kan jeg stille noen spørsmål som kan være oppklarende for den som blir veiledet?

Vi bruker de samme parene som tidligere. Nå skal den ene ha en veilederfunksjon og lytte til den andre som forteller om sitt eget kall. Deltakeren som skal fortelle om sitt kall skal forsøke å sette ord på hvordan han/hun opplever kallet i sitt liv eller ikke opplever det i sitt liv. Deltakeren som har veilederfunksjon skal stille oppfølgingsspørsmål for å få deltakeren som forteller til å reflektere mer. Etter fem minutter bytter deltakerne roller.

Tips til hvordan en kan snakke om kall (bruk også spørsmålene som var til forberedelser):

 • Hvordan har kall betydning i mitt liv?
 • Er det en oppgave eller et liv å ha et kall?
 • Hva tror du Guds intensjon med våre liv er?
 • Hvordan påvirker det meg i min hverdag?
 • Hva er dine drømmer og visjoner for ditt kall?
Refleksjonssamtale etter veiledningsøvelse (18 min)

Etter at man har hatt slike samtaler to og to kan det være spennende å samle gruppa for en samtale om hvordan de opplevde å være i en slik samtale. Få deltakerne til å sette ord på hvordan de opplevde å sette ord på sitt eget kall for noen andre og eventuelt hvorfor det er vanskelig å snakke om dette.

 • Hvordan var det å være den som forteller?
 • Hvordan var det å være veileder?
 • Hva var vanskelig?

Reflekter også rundt spørsmålene vi har gitt tidligere i forhold til det å snakke om kall. Hva synes deltakerne var vanskelig med tanke på kall og eget liv. Husk også på balansen mellom kall til liv og tjeneste. Utfordre deltakerne til å si litt om denne vektingen og fokus i eget liv.

Personlige mål (10 min)
Sette ord på hvordan deltakeren ønsker å leve ut sitt kall i eget liv i tiden fremover. Sett gjerne korte mål men også langsiktige mål som en kan arbeide mot i livet.