5. Å tjene ut fra sine gaver

I denne delen skal vi se på hvordan Gud vil lede oss gjennom vår relasjon til Han.

Vårt fremste kall er å leve i fellesskap med Herren. Men hvordan vil Gud veilede oss videre? Hvordan kan vi leve som disipler og misjonærer i denne verdenen? Vår allmenne kall er å leve et hellig liv. Men konkret er vi også kalt til kirken, familien, arbeidsplassen, samfunnet og relasjoner. Vi skal også se på spørsmålet om hvordan Gud helt konkret kan velge å lede oss.

Dette temaet har to undervisningsfilmer, som henger sammen.

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: