Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

5. Å tjene ut fra sine gaver

I denne delen skal vi se på hvordan Gud vil lede oss gjennom vår relasjon til Han.

Vårt fremste kall er å leve i fellesskap med Herren. Men hvordan vil Gud veilede oss videre? Hvordan kan vi leve som disipler og misjonærer i denne verdenen? Vår allmenne kall er å leve et hellig liv. Men konkret er vi også kalt til kirken, familien, arbeidsplassen, samfunnet og relasjoner. Vi skal også se på spørsmålet om hvordan Gud helt konkret kan velge å lede oss.

Dette temaet har to undervisningsfilmer, som henger sammen.


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: