Gruppesamling: Å tjene ut fra sine gaver

Hvilke gaver har Gud lagt ned i meg? Bruker jeg disse i min tjeneste? Ser jeg kun viktigheten av min gave i et fellesskap eller klarer jeg å se de andres gaver og løfte disse fram? I denne samlingen tar vi en test som hjelp til refleksjon og samtale rundt temaet gaver.

Forberedelser

#Leder

Ta nådegavetesten selv

#Deltaker

Ta nådegavetesten på forhånd
Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Troshistorie (2×15 min)
19.30 Innledning til undervisning med delerunde
19.40 Bønn og lovsang
19.55 Undervisning
20.10 Refleksjonsøvelse nr. 1
20.30 Refleksjonsøvelse nr. 2
20.50 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Innledning til undervisning (10 min)

Innledende snakker ledertrener litt om hvordan vi skal tolke resultatet og ulike fallgruver med slike tester (se vedlegg angående tester).

Delerunde: Hver person deler hva den har fått av gaver og hva den selv tenker om dette. Hvordan var det å ta testen? Opplever personen selv at svaret stemmer? 

Refleksjonsøvelse 1 (20 min)

Rollespill (5 min)

Dette skal spilles foran resten av gruppen. Tre stykker av deltakerne har ulike gaver/hjertesak. De får en lapp med en instruksjon om å være seg selv, men at målet er at de skal vinne diskusjonen; altså at de skal prøve å få alle med på det som er deres ønske/hjertesak. Settingen er at de alle er med i samme menighet, og de skal sammen komme fram til hvordan menigheten skal bruke sine penger, tid og fokus på i det neste semesteret. De skal altså komme med de beste argumentene for hvorfor noe de brenner for (som er knyttet til deres nådegave) skal være det hele menigheten fokuserer på. De som sitter og ser på dette rollespillet får også en oppgave; å notere ned observasjoner og spesielt legge merke til hvordan deltakerne i rollespillet prøver å overtale de andre. Legg merke til kroppsspråk, toneleie, ansiktsuttrykk og andre non-verbale kommunikasjonssignal.

Plenumssamtale (15 min)

Forslag til spørsmål:

Observasjon/refleksjon:

 • Hvordan opplevde dere tre som var med på øvelsen oppgaven?
 • Hvilke strategier brukte dere for å vinne?
 • Hvordan er da deres non-verbale kommunikasjon som kroppsspråk, toneleie og ansiktsuttrykk?
 • Hvem opplevde dere lå sterkest an til å vinne?
 • Observasjoner utenfra?
 • Hva skjedde og hvem gjorde hva?
 • Hvordan var den non-verbale kommunikasjonen? (Gå gjerne direkte inn på de ulike om det er noen som har kommentarer her.

Generaliseringer:

 • Hvilke paralleller kan vi trekke til det virkelige liv ut i fra det som skjedde her?
 • Gjorde dere noen oppdagelser i forhold til egen eller andres atferd dere ikke var klar over på forhånd?
 • Hva kan vi lære av dette? Både av hvordan jeg oppførte meg men også om hvordan slike ting arter seg.

Utprøving av handling:

 • Hvordan ville vi gjort det igjen om vi skulle vært i samme situasjon i morgen?
Refleksjonsøvelse 2 (20 min)

Sett sammen deltakerne to og to. Det er viktig at de ikke har samme gave. Oppgaven er at hver enkelt skal forklare hvorfor det er viktig med den andres gave. Altså person A skal fortelle person B om viktigheten av B sin gave både for A personlig og for menigheten og hva person A kan lære av person B. Så bytter deltakerne rolle og det gjøres motsatt. Hver person får tre minutter til å snakke uavbrutt om dette til den andre.

Plenumssamtale (14 min)

Forslag til spørsmål

Refleksjon/observasjon:

 • Hvordan var oppgaven- både når en skulle snakke og også når en skulle lytte til det den andre sa?
 • Hva var lett og hva var vanskelig?
 • Hvordan var det å skryte av en annens oppgave?
 • Hvorfor kan det være viktig å lære å sette pris på andres gaver?

Generaliseringer:

 • Hvilke paralleller kan vi trekke til det virkelige liv ut fra det som skjedde her?

Utprøving av ny handling:

 • Hvordan ønsker du å møte andre kristne med en annen nådegave enn deg?
Personlig mål (5 min)

Deltakerne setter seg ned hver for seg, og skriver ned noen de vil jobbe med fremover.