Gruppesamling: Guds Farshjerte

Vi ønsker å lære oss å forstå mer av Guds rolle som far i våre liv, og hvordan dette kan bli tydelig i vår hverdag: at vi er barn av den allmektige Gud.

Forberedelser

#Leder

 • Se gjennom undervisningsvideoen før samlingen.
 • Gjør klar ark og blyant/farger til tegneoppgave

Finn ut hvilke sanger du vil ha til lovsangsdelen (se forslag under). Ha disse sangene klare (iTunes/ Spotify/ spill av fra Youtube etc.), og ha en høyttaler tilgjengelig å spille på. Husk også å skrive ut tekstene til deltakerne.

#Deltaker

Forbered deg til samlingen ved å notere deg noen tanker rundt:

 • Hva kjennetegner en god far?

I din lederrolle:

 • Hvordan er kjennetegn på en god far også kjennetegn på en god leder?
 • Hva har du lært underveis i lederrollen din, som du ikke kunne noe om/ ikke særlig mye om fra før?
 • Hva er din respons til påstanden: “Gud trenger deg ikke”?

Program for kvelden

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Tegneoppgave
19.40 Undervisningsfilm
19.55 Bønn og lovsang (litt lenger enn vanlig)
20.20 Den ventende faren
20.50 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Tegneoppgave (10 min)

Hver av deltakerne får utdelt papir og blyant/farger. Oppgaven er at de skal tegne Gud. Det trenger ikke å se ut som en person eller skikkelse, det kan også være abstrakt (farger, figurer og former).

Etterpå skal deltakerne vise tegningen sin, og forklare hva de har prøvd å tegne.

Tid til tegning: 3 min
Tid til å vise: 7 min
Tid totalt: 10 min

Bønn og lovsang (25 min)

Ha bønn og lovsang som vanlig i programmet. Gå etter hvert over i en samtale og lovsangsdel hvor dere synger sammen og samtaler om tekstene. Hver enkelt får utdelt de tekstene til sangene som skal brukes (se vedlegg, eventuelt kan du som leder hente frem andre sanger som du kjenner til). Det er viktig at sangene har et fokus som handler om Gud som far.

Gå gjennom teksten til sangen, før dere i fellesskap lytter/synger med på den.

 1. Hver deltaker leser gjennom den aktuelle sangen for seg selv.
 2. Snakk sammen i hele gruppa om:
 3. Hvordan formidler denne sangen Gud sine egenskaper som far?
 4. Hva sier sangen om hvilket forhold vi som er barn har til Gud vår far?
 5. Spill sangen, lytt og syng med.
 6. Gjenta samme prosess med neste sang.
Forslag til sanger:
 • Good, Good Father, Chris Tomlin    (5 min)
 • God, My Father, Jackie Francois   (4 min)
 • He Knows My Name, Francesca Battistelli   (3,26 min)
 • Our Father Has Won, WorshipMob   (6 min)
 • I Guds Faders hender
 • Jeg har en far
 • Barn, ikke tenar

Den ventende faren (30 min)

Les sammen teksten om den ventende faren i Lukas 15,11-32.

Del gruppa i tre mindre grupper. Hver gruppe får samme oppgave å jobbe med

Oppgave:

Fokuser på faren i historien, og sett deg inn i hans sted. Hvilke følelser og reaksjoner har han gjennom historien som vi leste? Hvilke relasjoner har han til sønnene sine i forkant av det vi leser om ham? Hva skjer med ham når sønnen reiser, og hva gjør han mens sønnen er borte? Hvordan er relasjonen med sønnen som ble igjen?

Hver gruppe skal gå inn i farens karakter, og finne ut hvem han er, hvordan han reagerer og hvorfor han gjør som han gjør.

Hver gruppe noterer ned stikkord.

Tid: 10 min

De tre gruppene kommer sammen igjen, og deler hva de har kommet frem til. Del de følelser, reaksjoner og relasjoner som faren i historien har, og eventuelt hvordan dette utviklet seg.

 • Ut ifra de tankene gruppene delte om denne faren i lignelsen, hva kan vi lære om Gud som far for oss?
 • Hvilke lederegenskaper kan vi ta med oss i fra denne lignelsen?

Gi rom for samtale underveis.

Tid: 10 min

Del i grupper igjen på tre. I forberedelsen reflekterte dere over noen spørsmål knyttet til undervisningen. Snakk sammen om dette og spørsmålene under:

 • Hvor forberedt var du på din oppgave da du gikk inn i tjenesten?
 • Hva har du lært underveis?
 • Hva ville skjedd dersom du hadde trukket deg fra din tjeneste i dag?

Tid: 10 min

Personlige mål (5 min)

Bruk tiden fremover til å lese Bibelen med fokus på å se hvordan Gud leder sine barn gjennom en utvikling for å vokse i sin rolle, og vokse nærmere han som far.
Hver deltaker noterer to mennesker fra Bibelen som de vil fokusere på og lære noe av.

Forslag:
 • Abraham
 • Moses
 • David
 • Samuel
 • Elia
 • Elisja
 • Ester
 • Daniel
 • Gideon
 • Josva
 • Peter
 • Paulus
 • Jona
 • Jesaja