Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

4. Guds farshjerte

Hva betyr det at Gud er vår Far og hvordan preger det vår relasjon til han?

Vår måte å se på og nærme oss Gud på får konsekvenser både for vårt disippelskap og for vårt lederskap. I denne delen får vi bli kjent med Gud som vår himmelske Far, og vi vil snakke om hvordan dette påvirker våre liv og vår tjeneste her og nå.

 


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: