4. Guds farshjerte

Hva betyr det at Gud er vår Far og hvordan preger det vår relasjon til han?

Vår måte å se på og nærme oss Gud på får konsekvenser både for vårt disippelskap og for vårt lederskap. I denne delen får vi bli kjent med Gud som vår himmelske Far, og vi vil snakke om hvordan dette påvirker våre liv og vår tjeneste her og nå.

 

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: