Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

7. Hva vil Gud med mitt liv?

Hvordan kan vi se Guds vilje med våre liv?

Vårt fremste kall er å leve i fellesskap med Herren. Men hvordan vil Gud veilede oss videre? Hvordan kan vi leve som disipler og misjonærer i denne verden? Vårt allmenne kall er å leve et hellig liv. Mer konkret er vi også kalt til kirken, familien, arbeidsplassen, samfunnet og ulike relasjoner. Vi går også inn på spørsmålet om hvordan Gud helt konkret vil lede oss.


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: