7. Hva vil Gud med mitt liv?

Hvordan kan vi se Guds vilje med våre liv?

Vårt fremste kall er å leve i fellesskap med Herren. Men hvordan vil Gud veilede oss videre? Hvordan kan vi leve som disipler og misjonærer i denne verden? Vårt allmenne kall er å leve et hellig liv. Mer konkret er vi også kalt til kirken, familien, arbeidsplassen, samfunnet og ulike relasjoner. Vi går også inn på spørsmålet om hvordan Gud helt konkret vil lede oss.

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: