Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

8. Den hellige ånd: vår hjelper

Hvem er egentlig Den hellige ånd, og hva betyr det at Den hellige ånd skal hjelpe oss?

Det kristne livet var aldri tenkt at skulle leves bare i våre egen kraft. Gjennom Den hellige ånd har Gud gitt seg selv til oss, og på ulike måter vil han være vår himmelske hjelper. Dette gjelder både for våre liv generelt og i vår kristne tjeneste.

 


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: