8. Den hellige ånd: vår hjelper

Hvem er egentlig Den hellige ånd, og hva betyr det at Den hellige ånd skal hjelpe oss?

Det kristne livet var aldri tenkt at skulle leves bare i våre egen kraft. Gjennom Den hellige ånd har Gud gitt seg selv til oss, og på ulike måter vil han være vår himmelske hjelper. Dette gjelder både for våre liv generelt og i vår kristne tjeneste.

 

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for samlingen
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: