Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

9. Lederens indre liv

Som kristen leder er det viktig at du selv har en nær relasjon til Gud.

Å være kristen leder handler i stor grad om å gi noe videre. Og for å gi noe videre, må du først ha fått noe. Å ta vare på din egen relasjon til Gud, er derfor viktig for deg som er en kristen leder. I undervisningen til dette temaet vektlegges derfor noen viktige ting for en kristen leder:

  • å la seg elske av Gud
  • å lytte til Guds vilje
  • å bli lik Jesus
  • å søke bekreftelse fra Gud, heller enn fra mennesker

 


Dersom du ikke får opp program for gruppesamling til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.

Les mer om temaet: