9. Lederens indre liv

Som kristen leder er det viktig at du selv har en nær relasjon til Gud.

Å være kristen leder handler i stor grad om å gi noe videre. Og for å gi noe videre, må du først ha fått noe. Å ta vare på din egen relasjon til Gud, er derfor viktig for deg som er en kristen leder. I undervisningen til dette temaet vektlegges derfor noen viktige ting for en kristen leder:

  • å la seg elske av Gud
  • å lytte til Guds vilje
  • å bli lik Jesus
  • å søke bekreftelse fra Gud, heller enn fra mennesker

 

Dette trenger du til samlingen:
  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamlingen
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet

Les mer om temaet: