Gruppesamling: Lederens indre liv

I denne samlingen får vi tid til å gå i dybden i vårt liv sammen med Jesus. Vi øver oss også på medvandring.

Forberedelser

#Leder

Se gjennom undervisningen før samlingen.

#Deltaker

Gjør deg noen refleksjoner rundt temaet; Lederens indre liv. Jesus sier i Johannes kapittel 15 at han er vintreet og vi er greinene, hvordan ser din daglige vandring med Jesus ut? Hvorfor er ditt personlige liv med Jesus viktig for din tjeneste som leder?
Mål

Vi ønsker at deltakerne skal bevisstgjøres i sitt forhold til bibellesing og bønn. Som greiner på vintreet trenger vi å hente ut næring fra kilden. Et mål for gruppa er å skape en åpenhet rundt sitt eget indre liv, ikke som en handling i plenum men sammen med en medvandrer.

Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Bønn og lovsang
19.45 Undervisningsbolk (15 min)
20.00 Medvandrerøvelse.
20.20 Refleksjonssamtale
20.45 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Medvandrerøvelse (20 min)
Etter undervisning så går man sammen to og to. Denne gang skal man trene seg på å være medvandrere/mentorer for hverandre. Velg gjerne en du er trygg på. Start med å be for hverandre.
Les så 1 Joh 1,5-7 sammen: Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

Still hverandre to enkle spørsmål:
1. Hva minner Gud deg om etter å ha lest denne teksten?
2. Hva vil du gjøre med det Gud minner deg om?
Dette er en enkel øvelse der man lar Ordet få tale inn i sitt liv og lar det danne grunnlaget for en samtale.
Observasjoner
Som leder så er det viktig at man i følger med på deltakerne i gruppen og ser hvordan de tar denne utfordringen.

 • Hvem tar ledelsen?
 • Er de trygge/usikre?
 • Viser deltageren forståelse for oppgaven?
 • Hvordan er relasjonen dem imellom?
 • Stopper samtalene opp?
 • Hvordan er tilstedeværelsen i oppgaven; er de med?
 • Er de utadvendte eller innadvendte?

Refleksjonssamtale (25 min)

Samle gruppen til en kort oppsummering til slutt. En fra hvert par forteller om erfaringen de har gjort seg gjennom samtalen og hvordan de gjennomførte dette.

 • Hva fokuserer de på?
 • Hvorfor er dette viktig å øve på som leder?
 • Hvordan ble jeg møtt?
 • Hvordan ønsker jeg å bli møtt?
 • Hvilken rolle var enklest/vanskeligst og hvorfor?
 • Lærte jeg noe nytt om meg selv?
Personlige mål

Deltakerne noterer seg ned noen personlige mål for bibellesing og bønn til neste samling. Oppfordre de til å være konkrete på tidspunkt for når de vil lese og når de vil be (For eksempel før frokost, etter skoletid, eller før leggetid)? Hjelp de til å følge hverandre opp gjennom å bli enige om samlingspunkt med den personen de de gjorde øvelsen med.