Tidebønner

På retreaten ønsker vi å gi deltakerne en smakebit av å be tidebønner.
Nedenfor vil du finne et utdrag fra boka Tidebønner -Daglige bønner fra Bibelen som vi har fått tillatelse til å bruke på retreathelga.

Vær klar over at dette kan være nytt og en ukjent måte å be på for mange. Bruk gjerne litt tid til å introdusere tidebønn, og legg gjerne vekt på at denne måten å be på går langt tilbake i vår kristne røtter.

Tidebønnspraksisen oppstod i forbindelse med jødenes fangenskap i Babylon, hvor jødene begynte å øve seg i daglig bønn med formuleringer fra Salmenes bok, og har fulgt våre jødiske trossøsken siden.
Både Jesus og apostlene ba tidebønner. De var jo jøder, og Jesus hadde for sedvane å gå i Tempelet eller synagogen. Apostlene Peter og Johannes gikk som kjent til Tempelet for å be, ved den niende time, som var klokken 15.00. Det står beskrevet i Apostlenes gjerninger kapittel 3. Så praksisen med å be tidebønner er jødisk, men den har fulgt den kristne kirke siden dens grunnleggelse.

Bjørn Olav Hansen