Gruppesamling: Å ha sin identitet i Kristus

Vi som kristne er Guds barn, skapt til å gjøre gode gjerninger, vi er tilgitt, og har fått nåde hos Gud. Hvordan lar vi dette være det som preger vårt lederskap, og hvordan vi ser våre medmennesker?

Forberedelser

#Leder

Forbered deg til samlingen. Se videoen, gå gjennom hvert element for kvelden, og forbered deg for samtaler og spørsmål som kan dukke opp. Ha penn/tusj og papir klar for øvelse 2.

Observer deltakerne gjennom kvelden. For noen kan det være vanskelig å snakke om seg selv, og hvem man er, mange kan slite med mye bagasje. Kjenner du gruppen godt, så vet du hvem du kan utfordre, og hvem som trenger mer tid til å åpne seg.

#Deltaker

Forbered deg til samlingen ved å gjøre deg noen tanker rundt spørsmålene:

 • Hva er identitet?
 • Hva ser jeg som viktig i mitt liv?
 • Hvilke bekreftelse søker jeg fra andre?
 • Hvem bestemmer hvem jeg er?
 • Hvem er jeg?
Mål

Deltakerne skal utfordres til å se seg selv med nye øyne. Gjennom øvelsene skal de bli mer kjent med seg selv, og lære mer om hva Gud ser når han ser sine barn.

Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x 2)
19.30 Undervisningsvideo
19.45 Bønn og lovsang
20.00 Øvelse 1
20.25 Øvelse 2
20.50 Personlige mål
20.55 Avsluttende bønn

Øvelse 1 (8 min)
To og to går sammen. Den ene får i oppgave å presentere seg selv for den andre, på en slik måte den ville gjort det i møte med nye mennesker. Alder, hvor en kommer fra, familie, jobb/skole, fritidsaktiviteter.

Etterpå skal den andre presentere seg, og får i oppgave å ikke si noe om hvor en kommer fra, hva en driver med, osv. Istedenfor å skrape overflaten, skal deltakeren presentere seg ved å si hva han drømmer om, hva som gjør han glad, osv (her må du som leder være forberedt, og ha gjort klar noen gode tips til hva som kan gå inn i denne presentasjonen.

 • beste barndomsminne, hvorfor?
 • Hvem har påvirket deg og formet deg mest i oppveksten?
 • Hva betyr familie for deg?

Gå rundt og observer deltakerne når de prater i parene, og hør litt på det de snakker om. Merk deg konkrete ting som du noterer deg og som kan brukes i refleksjonen etterpå.

Det kan være for eksempel at det er noen som ikke helt vet hva de skal si, eller at det er noen som prater uten stans.

Samtale etter øvelsen (17 min)

Etter øvelsen sitter du ned med gruppa og snakker sammen om øvelsen. Deltakerne deler erfaringer og hva de tenkte underveis. Dersom du som leder har observert noe, så utfordre deltakerne direkte på det du så. Spør også hvert par, hva de opplevde hos den andre når han/hun pratet. La de merke til mye prating, usikkerhet, brukte de kroppsspråk underveis, som å legge armene i kryss, eller bruke hendene mye aktivt.

Når alle har delt litt, kan du lede samtalen inn på disse spørsmålene:

 • Hva er det vi legger vekt på når vi presenterer oss for andre?
 • Hvilken måte å presentere seg på viser hvem vi virkelig er for andre?
 • Hva er det som gjør det så vanskelig å være åpen og ærlig om hvem vi er i møte med mennesker?
 • Hva synes du er vanskelig å være ærlig om når du møter mennesker som ønsker å bli kjent med deg?
 • Hvordan kan vi bli mer og mer avhengige av hva Gud sier om oss, og mindre og mindre avhengige av hva andre sier om oss?
 • Hvordan kan du bruke denne erfaringen fra øvelsen i din rolle som leder?

Etter å ha snakket litt om øvelsen og opplevelser fra den, så kan du som leder styre samtalen inn på en mer generell del om identitet. Under følger ulike tema man kan ta opp i samtalen, og her må du som leder se an gruppen, hva som interesserer dem og engasjerer dem i diskusjonen.

Hva legger man i identitet?

 • Familie, bosted, interesser, utseende, holdninger/meninger, karakterer, idrettsprestasjoner?
 • Er det mulig å endre identitet i løpet av livet? Eller ha ulike identiteter? (Kanskje noen opplever å ha en type personlighet, humor eller meninger sammen med familien, men når man er på skolen eller med venner, så ler man av andre vitser, og har andre meninger enn hjemme. Her kan man få en god diskusjon om identitet, personlighet og ulike roller som man som leder bør være forberedt på)
  • Er det noen av deltakerne som har opplevd dette selv, å endre identitet?
  • Her kan også lederen komme med egne erfaringer

Hva tenker man om det å bli kjent på disse to ulike måtene som ble gjort i øvelsen?

 • Bosted og jobb/skole kan være generaliserende (sosial identitet), kanskje man kan oppleve å bli ”dømt” for å være noe, fordi man kommer fra et bestemt sted, eller jobber med det man gjør.
 • Blir det for intimt å skulle presentere seg på den andre måten, når man møter noen for første gang? Hvorfor/hvorfor ikke?
Øvelse 2 (13 min)

Hver deltaker trenger papir og blyant.
Deltakerne får i oppgave å tegne seg selv, og skrive sitt eget navn med store bokstaver øverst på arket. Den de tegner bør plasseres midt på arket, slik at det er mulig å skrive noe rundt. Når de har tegnet ferdig, skal deltakeren skrive beskrivelser rundt, som de mener beskriver dem selv:

”glad”, ”sjenert”, ”fotballspiller”, ”student”, ”utadvendt”, ”lesehest”++

Tidsbruk: 7 min

Når alle har tegnet og skrevet, så skal alle finne frem Efeserne kapittel 1.

Alle skal lese for seg selv gjennom vers 1-14.

Deretter skal de bruke en tusj (noe som er sterkere enn en blyant eller pen), og skrive nye beskrivelser rundt tegningen av seg selv, med store og tydelige bokstaver. Beskrivelsene er hentet fra Efeserne 1,1-14

 • Velsignet
 • Utvalgt
 • Hellig
 • Feilfri
 • Barn
 • Fått nåde
 • Forløst
 • Tilgitt
 • Arving
 • Fått visdom og innsikt
 • Fylt av Den Hellige Ånd (merket med et segl)

Når øvelsen er over, skal de sitte med en tegning av seg selv, der deres egne ord om seg selv står, og samtidig de beskrivelsene Gud har på dem.

Tidsbruk: 6 min

Samtale etter øvelsen (12 min)

Snakk sammen om hvordan øvelsen var.

 • Hvordan var det å beskrive seg selv?
 • Var beskrivelsene du satte på seg selv positive eller negative?
 • Hva tenker du om sluttresultatet på tegningen din?

Hva betyr ”kristen identitet”, eller ”Identitet i Kristus”

 • Tenker du noen gang over at du er Guds barn? Hvordan påvirker det hverdagen din, og hvordan du ser deg selv?
 • Hvilke beskrivelser i Efeserbrevet er enklest å akseptere, og hvilke er vanskeligst å si om seg selv?
 • Alle mennesker er skapt i Guds bilde,og er elsket av ham. Tenker du noen gang over dette i møte med mennesker du møter i din hverdag på skole, jobb eller fritidsaktivitet? Hva med de menneskene du selv er leder for.
Personlige mål (10 min)
Hver deltaker skal sitte ned og notere ned noen av de tankene de sitter igjen med etter samlingen, hva som har vært utfordrende i øvelsene og samtalene, og hva som har vært oppbyggelig. De skal også skrive noen konkrete ting de kan jobbe med for å fortsette å vokse i sin identitet i Kristus, hvordan de kan stole mer og mer på det Gud sier om hver enkelt.
Forslag til avsluttende bønn
Be sammen, og lederen kan avslutte med å lese bønnen i Efeserne 1:15-23 (bruk gjerne noen pauser, slik at bønnen om deltakerne får synke inn).