Fordypning: Noen kriterier å prøve Guds direkte tiltale på

Et gjennomgående tema i hele Bibelen er at Gud er en Gud som taler. Guds hilsener kan komme til oss på en mengde ulike måter, og ingen av disse trengs å betraktes som mer eller mindre åndelige enn andre.

Derimot er Bibelen tydelig på at påstander eller veiledning som kommer til oss gjennom den profetiske gaven på en helt spesiell måte trenger å prøves. Med apostelen Paulus ord: ”Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag! (1. Tess 5,19-22).”

Hvordan kan vi da gjøre denne prøvingen? Her er noen praktiske tips:

 1. Stemmer det med Guds ord?
  Dette er alltid det avgjørende kriteriet. Hilsener som er i konflikt med Bibelens åpenbarte sannhet skal vi aldri bry oss om.
 2. Bygger det opp?
  Hilsener som fyller oss med ufrihet, frykt eller fordømmelse skal vi aldri la styre våre beslutninger. Guds rike består i ”rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd”, sier Bibelen (Rom 14,17). Dette betyr ikke at Guds tiltale alltid må være oppmuntrende. Iblant kan jo Guds vilje også komme i form av en formaning eller tilrettevisning. Men selv i disse tilfellene er det tydelig at det ytterste målet er at vi skal bygges opp i vår relasjon til Gud. Domsord uten noen mulighet for opprettelse kommer ikke fra Guds ånd!
 3. Vekker det en gjenklang i det som Gud allerede tidligere har talt?
  Det er sjelden Gud sier noe til oss som vi tidligere aldri har hatt en tanke om. Normalt skal vi derfor tenke at det profetiske er til for å bekrefte, ikke for å komme med helt ny informasjon. En god tommelfingerregel er også å ikke la et enkeltord drive oss til å gjøre ting som får dramatiske konsekvenser i våre liv. Allerede i Det gamle testamentet finner vi prinsippet at ”etter to eller tre vitners utsagn skal saken stå fast (5. mos 19,15).”
 4. Formidles det i kjærlighet?
  Hilsener som formidles til oss utfra en uvillig eller aggressiv holdning skal vi alltid være mistenksomme mot. Gud kan riktignok tale gjennom hvem som helst, men om det ikke sies i kjærlighet er det en stor risiko for at det finnes andre krefter enn Guds ånd som er med og styrer. Husk også på at det alltid er du som må prøve de tingene som andre deler. Ingen andre har rett til å tvinge verken seg selv eller sin tolkning på deg!
Bibeltekster tilknyttet temaet:
 • Matt 7,15-20
 • 1. Kor 14,26-33a
 • Ef 4, 29
 • Jak 3, 13.18
 • 1. Joh 4,1-6
For videre lesning:

Too Busy not to Pray. Slowing Down to Be with God av Bill Hybels
Profetera: En praktisk handbok i att utveckla sin profetiska gåva av Bruce Collins
Surprised by the Voice of God av Jack Deere