Hvordan veilede personlig case?

-for ledertrenere

Formål

Formålet med casene er et deltakerne skal få hjelp til å:

 • Øve seg å reflektere over egne tanker, følelser og handlinger
 • Øve seg å i veilede hverandre
 • Få gode konkrete tilbakemeldinger på spesifikke situasjoner
 • Sette mål
Ledertrenerens rolle

Å gi god veiledning krever opplæring. Man kan derfor ikke forvente at deltakerne klarer å gå inn i veilederrollen uten videre. Det er derfor viktig at ledertrenere modellerer og fasiliterer dette.

Hvordan veileder man caser?

Det viktigste med man gjør i veiledning er å stille spørsmål.

Intuitivt kan man gjerne føle et behov for å bare gi støtte og forståelse når en person deler en utfordring eller et problem. Dette er også viktig å gjøre. Samtidig er en case en ensidig fremstilling av en situasjon. Det er alltid flere sider av en sak. Det er derfor viktig å ikke ta stilling eller gi råd for raskt, og i alle fall ikke gjøre det uten at man blir invitert til det. Dersom det oppstår spenninger med andre skal hovedfokuset være på den som blir veiledet, men man skal også tilstrebe å ikke øke konfliktnivået.

Gode spørsmål

Det er ønskelig å hjelpe deltakerne til å se sin egen situasjon fra flere sider og bidra til ny innsikt. Dette gjør en ved å stille åpne og gode spørsmål, slik som for eksempel:

 • Hva følte du når…?
 • Hvorfor tror du at han sa det slik?
 • Hvordan tror du de andre opplevde at du…?
 • Hva kunne du gjort annerledes?
 • Hvem tror du kan være til hjelp for deg i denne situasjonen?
 • Kan du utdype/forklare….?
 • Du nevnte ordet […..] hva legger du i det?
 • Hvilke fordeler og ulemper ser du ved [….]?
 • Hvordan ser et ønsket utfall ut for deg?
 • Hva kan vi gjøre for deg i denne situasjonen?