Hvordan skrive personlig case?

-for deltakere

Tidsramme

Presentasjon av case – maks 10 minutter
Respons fra resten av gruppa – 5 minutter

Din rolle

Skriv her hva din rolle i situasjonen er. Er du leder, nestleder, leder for ei gruppe eller liknende?

For eksempel: Nestleder i ungdomsstyret

Hovedpoeng i casen

Skriv her hva som er hovedpoenget i casen.

For eksempel: Jeg sliter med å motivere de andre lederne i styret. Det gjør meg frustrert og jeg lurer på hva jeg kan gjøre.

Fremleggelse av situasjonen (i stikkordsform)

Skriv her hva saken går ut på. Hva som har skjedd og hva du har tenkt å gjøre? Skisser gjerne opp ulike alternativer og utfall av situasjonen.

For eksempel: I styret på syv er det bare noen få personer som stiller opp og er med og ta ansvar. Jeg føler at jeg må mase på folk for at de skal gjøre det vi er blitt enige om. Ofte føler jeg at alt arbeider faller på meg og noen få andre. Når vi planlegger ting så er alle enige og positive, men når det kommer til gjennomføringen er det ofte folk kommer for sent, eller melder avbud i siste liten og så videre.

Hva ønsker du veiledning på?

Skriv her hva du ønsker å drøfte med gruppa di. Hvilke ulike valg og alternativer står du overfor? Hva er hovedutfordringene? Hva er det beste du tror du kan gjøre for at situasjonen kan bli bedre?

For eksempel: Jeg lurer på hvordan jeg kan gjøre de andre i styret motiverte. Jeg lurer også på hva jeg kan gjøre med at folk ikke holder avtaler og gjør det som vi har blitt
enige om. Kan jeg legge styremøtene opp på en annen måte?