Min troshistorie

-for deltakere

Vi ønsker at dere skal gjennom ungLeder skal få anledning til å reflektere og dele deres egen troshistorie ved å fortelle den til de andre i gruppa.

Hvorfor
 • Bli bevisst på hvordan din egen tro har utviklet seg gjennom livet.
 • Øve deg på å dele troshistorien med andre.
 • Få oppleve at det finnes mange forskjellige troshistorier.
Hvordan

På de første samlingene skal to hver gang fortelle sin egen troshistorie, for resten av gruppa. Hver deltaker har maks ti minutter til å fortelle og gruppa har to minutter til å gi oppmuntrende tilbakemeldinger eller til å stille spørsmål.

Troshistorie handler om å sette ord på hvordan du har gått med Jesus gjennom ditt eget liv. Hvordan du ønsker å fortelle den er opp til deg, men vi ønsker å komme med noen tips på veien:

 • Fortell kort om hvorfor du tror på Jesus og hva som preger ditt trosliv i dag.
 • Når begynte du å tro og hvordan skjedde det?
 • Hva var det som fanget din oppmerksomhet mot Gud?
 • Var det noen spesielle personer som påvirket deg ekstra, for eksempel en medvandrer?
 • Hvordan var oppveksten din?
 • Hvilket forhold har/hadde du til foreldrene din, var de kristne og hvordan påvirket de din tro?
 • Hvordan har besteforeldre, søsken og venner påvirket din tro?
 • Hvordan har store valg, endringer og kriser i livet påvirket din tro?
 • Hva har miljøet du har vokst opp i, og er en del av, betydd for troen din?
 • Deltok du i noe kristent aktivitetstilbud eller bibelgrupper, eller dro du på leir?
 • Hvordan har troen til vennene dine påvirket deg?
 • Hva har påvirket troen din?
 • Hvor og hvordan møter Gud deg?
 • Hva betyr tilgivelsen for deg?
 • Hva gjør at du tror på Gud? Er det noe som har vært spesielt trosstyrkende?
 • Hva gjør at du tviler? Hva skjer når du tviler og hva gjør at du ikke går ifra Gud?
 • Hvordan har synd påvirket troen din? Har du strevd med noe spesielt?
 • Hvem er Gud for deg?
 • Har dette forandret seg gjennom livet ditt?
 • Henger gudsbildet og selvbildet ditt sammen?
 • Hva ser du for deg fremover?
 • Noe du ønsker skal skje eller ikke skje?
 • Har du noen drømmer eller forventninger til Gud?

Når du skal fortelle din troshistorie oppfordrer vi deg til å være ærlig om livet. Det er din historie og dine opplevelser, og du forteller det på din måte. Samtidig må du forsøke å sette gode grenser for deg selv for hva du vil dele med andre og som er mellom deg og Gud.