Konflikthåndtering

Der to eller tre personer er samlet kan det lett oppstå konflikter. Hvordan tenker vi om dem, og hvordan kan vi håndtere de best mulig?

Dette trenger du til samlingen:

  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet