Å ha sin identitet i Kristus

Bygger vi våre liv på oss selv og våre prestasjoner, eller bygger vi på Gud og hva han har gjort for oss?

Som Guds barn er spørsmålet om vår identitet av største betydning. Bygger vi våre liv ut i fra oss selv, våre egenskaper og prestasjoner – eller bygger vi dem ut i fra Gud, hans egenskaper og prestasjoner? Svaret på dette spørsmålet får enorme konsekvenser både for vårt liv generelt og for vår kristne tjeneste. I denne delen fokuserer vi derfor på hva det kan innebære å ha sin identitet i Kristus.

Dette trenger du til samlingen:

  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling (under «Nedlastinger» til høyre)
  • I tillegg har dette temaet en fordypningsartikkel, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet (under «Nedlastinger»)