Hvordan takler forventninger og krav fra seg selv og andre

Som leder er det mange som har forventninger til hvordan en bør være og hva en bør gjøre,
kanskje ikke minst lederen selv.

Dette temaet handler om hvordan vi som ledere forholder oss til denne virkeligheten. Selvledelse kan defineres som: ”Å lære seg selv å kjenne, og ta konsekvensen av det!” Mange mener at selvledelse er noe av det viktigste vi som ledere kan tilegne oss.

Undervisningen legger vekt på fire punkt:

  • Ikke vær styrt utenfra.
  • Bruk tiden din på det du er god på.
  • Gjør tydelige prioriteringer og valg.
  • Lær av andre.

 

Dette trenger du til samlingen:

  • Undervisningsfilm
  • Program for gruppesamling
  • I tillegg har dette temaet flere fordypningsartikler, for de som er interessert i å sette seg enda mer inn i temaet