Jesus-vandring gjennom Matteus-evangeliet

Jesus-vandringen er et fast ti-minutters innslag i begynnelsen av alle samlingene i ungLeder Norge.

Mål

Målet med Jesus-vandringen er at gruppa i løpet av ungLeder Norge går gjennom sentrale tekster om Jesus, at Bibelen skal få en naturlig plass i lederutviklingen og at deltakerne får prøvd noen forskjellige måter å lese og jobbe med en bibeltekst på.

Innhold

De ti minuttene som settes av til Jesus-vandringen kan brukes litt ulikt på de forskjellige samlingene. Det naturlige er å begynne å lese teksten. Dette kan

  • gjøres høyt
  • gjøres det hver for seg,
  • gjøres i grupper på for eksempel to og to.

Videre er det også noen forskjellige muligheter når man jobber med teksten:

  • Snakk om teksten i plenum, enten med ordet fritt, eller at man tar en runde der alle forteller noe de la merke til.
  • Snakk om teksten to og to, der man eventuelt kan oppsummere i plenum hva man snakket om i gruppene (men denne plenumrunden kan droppes hvis man heller vil
    bruke litt mer tid på å samtale i gruppene).
  • Sitt hver for seg og se på teksten uten at man snakker høyt om den, men at det blir en individuell bibelstund..

Det vil sikkert variere hva som fungerer best i de ulike gruppene, og også hva de enkelte deltakerne trives best med. Men ved at man varierer litt hvordan man leser teksten, vil forhåpentligvis alle oppleve dette på en måte de liker, og det kan også være en god erfaring å ha prøvd noen flere ulike måter å tilnærme seg tekstene på.

Utvalg av tekster

For mange ungLeder Norge-grupper vil det antagelig være flere tekster oversikten over
Jesus-vandringen enn det vil være samlinger. Lederen kan da gjøre et utvalg, og velge de
tekstene han eller hun tenker best skaper en helhet i samlingene.