Hva ser vi etter i en deltaker?

Disse punktene er et utgangspunkt for hva vi legger til grunn for hvem vi ønsker skal delta på ungLeder Norge i regi av NLM Ung.

Vi ønsker ikke å ekskludere noen, men deltakerne bør ha noen felles referansepunkter. Vi ønsker å gi frihet til å tilpasse kriteriene etter egne forhold, siden vi forstår at det kan være variasjoner fra sted til sted. Med et felles utgangspunkt, tror vi deltakerne vil få mer utbytte av samlingene.

Her er noen verdier vi ønsker å trekke fram som viktige hos en deltaker:

 • Bekjennende kristen.
  Vi ønsker primært at deltakerne skal være bekjennende kristne. Når vi skal utruste ledere som skal være med å drive kristent barne- og ungdomsarbeid er det avgjørende for oss at vi har ledere som bekjenner Jesus Kristus som sin frelser. Dette gir barne- og ungdomsarbeidet vårt et fokus og en integritet som vi ønsker.
 • Hjerte for kristent barne- og ungdomsarbeid.
  Om deltakeren ikke er engasjert, må han eller hun ha et ønske og villighet til å bli engasjert. Vi ser etter de deltakerne som ønsker å leve tett på Jesus for å kunne peke på Ham for barn og ungdommer i den tjenesten de har (eller kommer til å).
 • Villig til å forplikte seg.
  De som skal delta i ungLeder Norge må ønske å forplikte seg over en lengre periode, for å kunne følge programmet i sin helhet. Det vil bli forventet at deltakeren signerer en skriftlig kontrakt som et bevis på at han/hun forplikter seg på å delta samlingene som er i programmet. Hvis deltakeren skulle ønske å slutte, forventes det at en skriftlig melder fra om dette.
 • Ønsker å utfordre seg selv.
  Vi ser etter deltakere som er villige til å utfordre seg selv og som har lyst til å vokse som ledere. Gjennom konstruktive samtaler og tilbakemeldinger med sin lederutvikler og sammen med andre deltakere ønsker vi at deltakerne skal få oppdage og utvikle nådegaver og naturtalenter. Det er også forventet at deltakerne aktivt skal delta i sine lokale fellesskap.
 • Forskjellighet
  De som skal delta i ungLeder Norge trenger ikke nødvendigvis å være de meste opplagte kandidatene. Vi anbefaler å se etter forskjellige ungdommer, både når det gjelder erfaring, personlighet, gaver og utrustning. Det kan være at de som har mest lederpotensiale ikke er de en først tenker på eller legger merke til. Vi anbefaler å søke Gud også i denne prosessen.