Fordypning: Å bevare sitt hjerte II: Sex

Hvis det er et tema vi er vant til å forbinde med hjertet må det vel være kjærlighet og sex. Hjertet er jo et universelt kjærlighetssymbol, og når relasjonen til et menneske går i knas pleier vi å beskrive det som at vårt hjerte brister.

Bibelen, på sin side, forholder seg ganske usentimentalt til hjertet. For Jesus og apostlene er det tydelig at det ikke først og fremst er et symbol for våre følelser, men for vårt personlighetssentrum – som i første omgang handler om slikt som vår forstand, vår vilje og vår samvittighet. Det er også mot denne bakgrunnen vi skal forstå Jesu ord når han sier at «fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet.» (Mark 7:21-22).

Denne uttalelsen kan også sies å føre oss inn til selve hovedspørsmålet for denne artikkelen: Hvordan kan vi som kristne bevare våre hjerter, slik at det som Jesus beskriver som utukt, ekteskapsbrudd og utskeielser – og kanskje til og med grådighet, svik og misunnelse – skal hindres fra å ta plass i våre liv? Hvordan skal kjærligheten og seksualiteten bli til en velsignelse i våre liv, i stedet for å dra oss bort fra vår Skaper og hans vilje?

Akkurat som i spørsmål om penger og makt tror jeg at en stor del av svaret på spørsmålet ligger i en rekke hellige vaner. Men før vi går inn på det vil jeg slå et slag for et kristent begrep som er hånet i mange sammenhenger – nemlig kyskhet.

Kyskhet – en innstilling i våre hjerter

Kyskhet handler om en holdning til Gud, til oss selv og andre mennesker. I en mer snever forstand handler det om seksuell troskap mot den personen vi er gift med og seksuell avholdenhet for de av oss som ikke er gift. Men først og fremst handler det om den innstillingen som vi har i våre hjerter. Kyskhet handler om å dyrke karaktertrekk som trofasthet, empati og disiplin, om lydhørhet for våre egne og andre menneskers behov og om å aldri velge å utnytte noen andre for vår egen nytelse.

Kort sagt: kyskhet er den innstillingen som bygger trygge og sunne relasjoner, og som slik forhindrer at vi «skitner til» våre hjerter på en måte som blir til skade for fellesskapet med Gud, med oss selv og med andre mennesker.

Kyskhet handler om en holdning til Gud, til oss selv og andre mennesker.

Der er også derfor kyskhet alltid må starte i hjertet. Man kan til og med kunne si at kyskheten må bli gitt oss av Herren selv. «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd!», skriver kong David i den 51. salmen. Og profeten Esekiel profeterer om den nye pakten som Gud skulle komme og innstifte gjennom Jesus Kristus: «Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min Ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem» (Esek 36:25-27).

Å samarbeide med Den hellige ånd

Men for at Guds Ånd skal kunne forvandle våre hjerter må vi også velge å samarbeide med Herren. Bare da kan han nemlig få fri tilgang til de ulike områdene av våre liv – inkludert vår seksualitet.

Hvordan kan dette samarbeidet se ut? Ja, det viktigste tror jeg faktisk er at vi innser at det aldri var tenkt at vi skulle kunne leve etter Guds vilje kun i vår egen kraft. Vi må stadig la oss forme av den Ånd som han har plantet i våre hjerter. Vi må omgås ham i bønn, i bibellesning og i kristent fellesskap. Bare slik kan vi fornyes i vår måte å tenke på. Bare slik kan vi motiveres til et liv etter Guds vilje. Og når motivasjonen er der, da kan vi få hjelp til å stå fast i våre beslutninger.
For at Guds Ånd skal få et så fritt spillerom som mulig må vi dessuten være nøye med hva vi mater sinnet vårt med. «Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden!», skriver Johannes. «Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden» (1 Joh 2:15-16).

Konkret kan dette innebære at vi som kristne trenger å avstå fra en viss type inntrykk fra sekulære media. Det finnes mange filmer, TV-program, spill, hjemmesider og musikk hvis innhold vil lede oss til et liv i konflikt med Bibelens visjon for sex og samliv. Bare ta det faktum at de aller fleste sexscener vi møter i både film og TV skjer i utenomekteskapelige relasjoner. Selvsagt blir vi påvirket av dette.

Å fullstendig skjerme oss mot kulturen rundt oss er så klart ikke mulig. Faktum er at det ikke engang er ønskelig – som kristne skal vi jo være i verden men ikke av verden (jf Joh 17:14-19). Men vi skal heller ikke lure oss selv: hvis vi mater oss med det som er designet for å bryte ned de typer vurderinger som Guds ord vil fylle våre liv med, kommer vi etterhvert til å få vanskeligheter med å fortsette å leve under Den hellige ånds innflytelse. Vi kommer til å få problemer med å bevare våre hjerter.

Pornografi

Aller mest brennende blir antagelig disse spørsmålene når vi kommer til et fenomen som porno. Gjennom internett har porno blitt til hver manns eiendom. Rent økonomisk er det en ekstremt lukrativ bransje, og ni av ti unge gutter ser regelmessig på porno – blant unge kvinner er tallet rundt 50 prosent.
Det finnes mye man kan si om hva som er problemet med pornografi. Alt fra det menneskesynet som porno formidler til hvordan pornobransjen i seg selv er oppbygd. Men det alvorligste når det gjelder pornos innvirkning på våre hjerter tror jeg allikevel er det som har med våre holdninger å gjøre.

For det første: Porno trigger vårt begjær, uten å samtidig bygge en relasjon med det mennesket vi begjærer. Sagt på en annen måte: den presenterer sex som en forbruksvare i stedet for et uttrykk for kjærlighet og fellesskap. Jesus advarer mot dette når han sier: «Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte» (Matt 5:28).

Porno trigger vårt begjær, uten å samtidig bygge en relasjon med det mennesket vi begjærer.

For det andre: Porno har en sterk tendens til å slavegjøre oss. Det finnes utrolig mye bundethet i pornoens kjølvann, og et av de vanligste uttrykkene for dette er pornoavhengighet som spesielt mange menn kan vitne om. «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg», skriver Paulus (1 Kor 6:12). Men det er akkurat dette pornoen har en tendens til å gjøre i våre liv. Eller med apostelen Peter sine ord: «og med utskeielser og lyster som kommer fra vårt kjøtt og blod, lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som går på ville veier. Frihet lover de, men de er selv slaver av forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av» (2 Pet 2:18-19).

Kort sagt: I stedet for at vi blir herrer over vår egen seksualitet, gjør porno oss til slaver. Derfor kan vi trenge å ta i bruk drastiske grep for å avslutte pornoens grep om våre sinn. Et første steg kan være å ta opp problemet med noen annen i vår nærhet – å rett og slett være åpne med vår personlige kamp. Erfaringen tilsier nemlig at det ofte bare er på denne måten at pornoens grep om vårt liv kan begynne å løsne.

Vår prat og vår humor

Selve bristen i kyskhet pleier allikevel ikke å begynne ved dataskjermen. Mer enn noe må vi bestemme oss for hvilke holdninger som vi vil skal prege vårt forhold til andre mennesker. For eksempel hvilke ord og hva slags humor skal kjennetegne vårt fellesskap med våre jevnaldrende. «La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på», skriver Paulus. «Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag» (Ef 4:29-30). Og litt senere: «Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tale og grovt snakk er også upassende. Si heller takk til Gud! For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo avgudsdyrkelse» (Ef 5:3-5).

Mer enn noe må vi bestemme oss for hvilke holdninger som vi vil skal prege vårt forhold til andre mennesker.

Sann Jesusetterfølgelse begynner i hjertet. Og som Herren selv sier: «For det hjertet er fullt av, det sier munnen» (Luk 6,45). Hvis vi prøver å leve etter Bibelens prinsipper uten å ha dette klart for oss, vil vi derfor risikere å gli bort fra den Herre som vi er kalt til å følge. Enten kommer vi til å bli hyklere – fromme på utsiden men tomme og uten glede på innsiden – eller vi kommer til å vende de bibelske prinsippene ryggen.

Alternativet begynner som overalt ellers i møtet med Gud og hans nåde. Det er bare når vi kommer til Gud med vår utilstrekkelighet at han kan få en mulighet til å påvirke oss på innsiden. Det er bare da han kan bygge opp den type livsstil som vi i oss selv mangler evnen til å få til.
Det er da han kan rense – og på den måten også bevare – våre hjerter.

Spørsmål til videre refleksjon:

 • Hva kan «kyskhet» bety i ditt eget liv?
 • «Det finnes mange filmer, TV-program, spill, hjemmesider og musikk hvis innhold vil lede oss til et liv i konflikt med Bibelens visjon for sex og samliv.» Er du enig i det? Hva gjør du med det?
 • «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg», skriver Paulus. Hva kan du selv gjøre for å være herre over din seksualitet?
Bibeltekster som knytter an til temaet:
 • 1 Mos 39
 • Ordspr 5-7
 • 1 Kor 6:12-20
 • Fil 4:8
 • 1 Tess 4:1-8
Videre lesning:
 • Bra sex: Allt jag inte visste om kyskhet av Lauren Winner (finnes også på engelsk)
 • Gud och sex: Äktenskap, lust och sexualitet i Bibelns ljus av Olof Edsinger
 • Pengar, sex och makt i ett kristet perspektiv av Richard Foster (finnes også på engelsk)
 • SexGud av Rob Bell (finnes også på engelsk)
 • Till man och kvinna skapade Han dem: En introduktion till Kroppens teologi
  av Syster Sofie O.P.