Gruppesamling: Å bevare sitt hjerte

Penger, sex og makt er velsignede gaver fra Gud, gitt til oss for å brukes til det gode. Men hva gjør vi når det som i utgangspunktet er godt, har blitt snudd av djevelen og blitt de største fristelsene vi kan falle i?

Forberedelser

#Leder

Forbered samlingen. Se gjennom programmet, og tenk gjennom hvordan du ønsker at samlingen skal bli. Se spesielt over øvelsene, og forbered deg på tanker og refleksjoner som kommer i etterkant av øvelsene. Dette legges opp til å bli en personlig samling, hvor opplegget kan berøre deltakerne på ulike måter.

Husk å sette frem det som trengs til øvelse to, og gi alle deltakerne tydelig beskjed når de kommer. Skåla med godteri kan stå på bordet når dere spiser kveldsmat sammen.

#Deltaker


Se video om å “bevare sitt hjerte”, av Grethe Y. Martinsen på forhånd. Samlingens tema handler om penger, sex og makt.

Tenk gjennom disse spørsmålene for deg selv på forhånd. Du skal ikke dele dette med resten av gruppa på samlingen.

 • Hvilke utfordringer eller fristelser opplever du knyttet til penger og bruken av penger?
 • Hvilke utfordringer opplever du knyttet til sex og seksualitet?
 • Har du noen gang opplevd selv, eller vet om andre som har hatt en relasjon der makt og innflytelse er blitt misbrukt?

Et spørsmål som vil dukke opp på samlingen er: “På hvilket område kjenner du at du blir fristet?” Tenk gjennom hvilke elementer nå det kommer til sex, penger og makt som frister deg mest i hverdagen, og hvilke av disse du kan tenke deg å si noe om til gruppa.

Program

18.00 Kveldsmat (med introduksjon til kveldens tema)
Jesusvandring gjennom Matteusevangeliet (fast element)
Delerunde og kort bønn
19.00 Personlig case (10 min + 5 min tilbakemelding x2)
19.30 Se undervisningsvideo om penger, sex og makt av Olof Edsinger
19.37 Bønn og lovsang
19.50 Øvelse 1: Kongen befaler eller refleksjonsøvelse
20.05 Øvelse 2: Lederskap og fristelser
20.45 Personlig mål
20.55 Avsluttende bønn

Øvelse 1 (15 min)
Her kan ledertrener velge enten “Kongen befaler” eller “Refleksjonsøvelse”

 

Kongen befaler

Gruppa får i oppgave å leke ”kongen befaler”. En velges til å være konge og får i oppgave å gi ordre som de andre skal følge. For eksempel: ”Kongen befaler, reis dere.” ”Kongen befaler, hopp 10 ganger.” Etter ett minutt, blir ”kongen” erstattet med tittelen ”lederen”, og lederen skal nå gi oppgaver til enkeltpersoner, og ikke gruppa i sin helhet. Eks: ”Lederen befaler, Susanne, rydd stoler.” ”Lederen befaler, Tormod, hent flere lys.” Be gjerne lederen om å gi befalinger som er mulige å gjennomføre der hvor dere er samlet. Bytt ”lederen” etter 2 minutter, slik at også han/hun kan erfare det å bli befalt rundt.
Bruk to minutter til, før øvelsen er over.

5 min

Samtale etter øvelsen:
Sitt ned med alle i gruppa, og snakk sammen om erfaringen fra øvelsen, gjerne i et
perspektiv om dette faktisk kunne skjedd i deres eget ungdomslag.

 • Hvordan var det å få befalinger, uten å kunne gi respons, eller komme med
  ønsker om hva man vil bidra med?
 • Hvordan var det å gi befalinger til andre, uten å skulle gjøre noe selv?
 • Har noen vært borti en slik ledertype noen gang?
 • Hva var reaksjonene?
 • Er det noen gang riktig å skulle bruke en slik ledermetode? Eventuelt når?
 • Dersom man er i tidsnød, og noe bare må bli gjort?
 • Dersom lederen vet hvem er gode på hvilke områder, og setter disse i arbeid, fordi han vet at de kan gjøre en god jobb?
 • Hva med egne erfaringer? Har du noen gang selv brukt posisjonen som leder til å befale andre til å gjøre noe?

10 min

Refleksjonsøvelse

Snakk sammen to og to om disse spørsmålene, ta tur og sørg for at begge får svart.

 • Hvordan bevarer vi våre hjerter i Jesus?
 • Har du på noen måte behov for noe i ditt liv som ligner klosterløftene?
 • Hvordan kan vi la være å la penger, sex og makt være herre i våre liv? (Kanskje det er lettere om du bytter ut ordene med konsumering, tiltrekning og popularitet? Eller å ”driven” etter å ha det behagelig og komfortabelt, ha nytelse og status? )
 • Trenger jeg grenser, og å si nei til ulike ting, for å være enda mer helhjertet til Gud og Hans vilje med mitt liv?

Etter dere har pratet om dette i ti minutter samles dere med resten av gruppa. Reflekter over hvordan dette var å snakke om.

Øvelse 2 (40 min)

Lederskap og fristelser

Deltakerne har vært utsatt for to fristelser gjennom samlingen:

 • En liten, innpakket gave ble gitt til hver deltaker da de kom. Med en instruks om at de ikke fikk lov til å åpne gaven de hadde fått.
 • En skål med sjokolade/chips/godteri som de ikke får lov til å spise av.

Sett godteskåla tydelig frem igjen, dersom den har vært ute av syne under øvelse 1.
Deltakerne sitter sammen to og to, og snakker i fem minutter om hvordan det har vært å ha fristelsene så tydelig foran seg gjennom kvelden.

 • Hvilken fristelse (gaven eller skåla) har vært vanskeligst å motstå? Hvorfor?
 • Hva tror du konsekvensene ville blitt dersom du hadde falt for fristelsen?
 • Hva om fristelsene var mer skjult? At skåla stod i et annet rom hvor ingen så at du spiste? Ville det vært mer fristende å snike seg ut for å ta noe?
 • Blir du mindre fristet dersom det skjer i det åpne foran andre?
 • Del med hverandre det dere snakket om i ca. ti minutter

Her kan ledertrener gjerne være klar med noen tilleggsspørsmål:

 • Hva tror dere jeg som leder ville gjort dersom noen spiste fra godteskåla?
 • Ville fristelsen for å åpne gaven vært større dersom jeg tilbød 50 kr til den som åpnet først? Hvorfor? Hva med konsekvensen av det innholdet man åpner opp?
 • Noen har kanskje gjemt bort gaven. De tok imot gaven, men satt den deretter et sted de ikke så den. Er dette en nyttig strategi? Glemmer man gaven, eller blir den mer fristende?
 • Er konsekvensen av fristelser som skjer i det skjulte mindre eller større enn det som skjer i det åpne?

Ledertrener gir input til samtale: (10 min)
Olof tar opp temaene sex, penger og makt som noen av de største og vanskeligste fristelsene man som kristen står overfor i forbindelse med lederskap. Som leder, i en posisjon med makt og myndighet, er det viktig at vi klarer å identifisere de fristelser djevelen gir oss, og hvordan vi skal klare å stå imot disse. I Matt 4,1-11 leser vi om Jesus som ble fristet av djevelen. Vi leser teksten sammen, og identifiserer fristelsene.
Etter å ha lest teksten, spør deltakerne hvilke fristelser Jesus ble utsatt for.
Jesus ble fristet til å:

 • Gjøre steiner om til brød. Dette handler om å tilfredsstille seg selv og sine egne behov.
 • Kaste seg utenfor tempelmuren, og la engler redde ham. Dette handler om å misbruke den makten en er blitt tildelt.
 • Tilbe djevelen, og få all verdens rikdom. Dette handler om å snu ryggen til Gud for å bli rik.

Ledertrener sier:
Jesus var sulten på mat. Han trengte å tilfredsstille seg selv. Vi kjenner ofte at vi kan være “sultne” på andre mennesker; sulten på oppmerksomhet, nærhet, sex, og så videre. Vi ønsker å tilfredsstille oss selv, fordi vi tror det er det beste for oss. Det er det jeg tror jeg trenger akkurat nå, derfor vil jeg ha det snarest mulig! Jesus hadde makt, han har fortsatt all makt. Men han brukte den ikke for å overbevise mennesker, eller for å gjøre det enklere for seg selv. Makt er å tjene, og Jesus gjorde etter Guds vilje, og tjente både ham og mennesker. En enkel bevegelse, å sette seg ned på kne, ville gitt Jesus all verdens rikdom. Det ville ikke gitt ham noen fysisk skade, ingen andre ville sett hva han gjorde, og belønningen ville vært enorm.
Men, det som i utgangspunktet ser ut som noe godt og fantastisk, vil få store konsekvenser for livet. En fristelse har alltid en skyggeside, men denne viser seg ikke før vi faller for fristelsen.

Snakk sammen to og to, i fem minutter:

 • Ta utgangspunkt i de tre områdene: penger, sex og makt. På hvilket område kjenner du at du blir mest fristet?
 • Gjør du noe for å unngå disse fristelsene, eller er du bevisst på hvordan du skal motstå dem når fristelsene kommer? Hva er din strategi?
 • Hvilket ansvar har du som kristen leder og som forbilde? Er det noen fristelser man blir særlig utsatt for som leder?

Del med de andre hva dere snakket om i ca. ti minutter.

Ledertreneren kan også bruke disse tilleggsspørsmålene under delerunden:

 • Hva kan vi lære av Jesus i det bibelavsnittet vi leste, om å motstå fristelser?
  (hint: å bruke Guds ord)
 • Hvorfor tror dere det er det slik at ledere kan være mer utsatt for fristelser enn
  andre?
Personlige mål

Deltakerne setter seg ned hver for seg, og skriver ned noen de vil jobbe med fremover, når det kommer til rollen som leder og det å være et forbilde i ord og handling.
Her kan man gjerne lese fra 1. Tess 2,3-12 for å lese om det å være en leder i maktposisjon.