Hva ser vi etter hos en lederutvikler?

Vi er tildelt et stort ansvar som ledere i kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi
vil automatisk bli forbilder for de vi leder, og vi ønsker å være gode, bevisste
forbilder. I nære relasjoner får vi både makt og innflytelse.

Hva skal vi så se etter, når vi leter etter den gode lederutvikleren, som med livet sitt kan være et godt forbilde for fremtidens ledere i barne- og ungdomsarbeid? Vi leter gjerne etter de skjulte skattene i menighetsmiljøet, ledere trenger ikke være støpt i en bestemt form. Ungdommene vi skal møte og veilede er helt unike og forskjellige, dermed trenger vi også lederutviklere i forskjellige former og fasonger.

Noen viktige verdier vi ønsker å trekke frem hos en lederutvikler:

Jesus i sentrum

Jesus er vår frelser. Vi ønsker lederutviklere som ser sin avhengighet av Jesus og som er
Kristussentrert. Vi ser etter lederutviklere som er mennesker som i sin hverdag lever med Jesus,
lar seg prege av ham og som ønsker å dele budskapet om Guds forunderlige nåde med andre.

En tydelig motivasjon

Vi trenger lederutviklere som varer, som tar seg tid til å skape gode relasjoner med
ungdommene og er motivert til å jobbe i ungdomsarbeid over tid. En god lederutvikler kan si
noe om hva Jesus har gjort i deres liv. ”Vi elsker, fordi han elsket oss først” (1. Joh 4,19). Når
dette blir viktig for oss, skapes en indre motivasjon til et liv i etterfølgelse.

En god fasilitator

En fasilitator er en tilrettelegger. I vår sammenheng kan vi tenke at lederutvikleren er med i en
veiledningsprosess, stiller gode spørsmål og leter etter svar sammen med ungdommene. Dette
kan være praktiske spørsmål som for eksempel: «Hvordan legge til rette for den gode
samtalen?» En god fasilitator både leder, støtter og tilrettelegger.

Selvinnsikt

For å kunne lede andre mennesker, må man først klare å lede seg selv. En god lederutvikler har
en reflekterende og selvkritisk tilnærming til livet. En lederutvikler er et forbilde og er
gjennomsiktig for dem han er leder for. Et ærlig og levd liv gir både tillit og trygghet i møte med
ungdommer.

En tjener

Døperen Johannes er et godt eksempel på et tjenende lederskap. I Johannes 1 peker han på Jesus
for sine disipler: ”Følg han.” Vi har mye makt som ledere og den kan brukes til egen vinning eller
til å peke på Jesus. I andre sammenhenger vil en leder være den største. I en kristen
sammenheng handler det ikke om dette men om hjelpe de unge gjennom å peke på Jesus, og å
løfte opp og hjelpe ungdommene til å utvikle seg.

Hjerte for disiplene

En lederutvikler må ha tro på at ungdommer kan utvikle seg og vokse som mennesker og at
Guds ord virker på mennesker i dag. I møte med Jesus og med veiledning av lederutvikleren kan
ungdommene oppdage sine nådegaver og naturtalent.

Empatisk personlighet

For å se et annet menneske, må vi ha evnen til å sette oss inn i hvordan de opplever situasjoner
og tilstander. Dette gir oss en tilnærming til livet til den enkelte der de føler seg sett, ivaretatt og
trygge.

Forpliktelse

Som nevnt tidligere, leter vi etter mennesker med indre motivasjon og et ønske om å forplikte
seg over tid. Ved en slik forpliktelse, forplikter det også oppdragsgiveren å følge opp
lederutvikleren. Det vil bli organisert et oppfølgingsprogram som vil gi oppfølging og inspirasjon
over tid, og lederutvikleren forplikter seg på å delta i dette programmet. Det vil være regionale
forskjeller på hvordan et slikt oppfølgingsprogram vil se ut.