Sagt om lederskap

Hva gjør deg til leder?
 1. Visjon
  Dette er ikke nok å sette mål og del-mål.
  Det er nødvendig med en dyp misnøye med og indignasjon over status quo og en brennende trang til å nå fram til et bedre alternativ. Den visjonære ser muligheter der andre ikke ser dem.
 2. Handlekraft
  Visjoner må omsettes i klare tanker, planlegging og arbeid. Drøm og realitet, lidenskap og praktisk arbeid må gå hånd i hånd.
 3. Utholdenhet
  Visjonen og handlekraft holder ikke i seg selv. Den må også hjelpe oss når vi møter motstand eller når ting tar tid.
 4. Tjenersinn
  Jesus understreket at han selv kom mer for å tjene enn å bli betjent. Når han underviste disiplene sine, sa han at den som ville være stor i blant dem, skulle være alles tjener (Mark 10,42-45).
 5. Disiplin
  Det er ikke bare snakk om selvdisiplin når det gjelder lidenskap og tid, men disiplin til å vente på at Gud griper inn.

En leder må dessuten se opp for:

 • pessimisme. Vi tror på Guds kraft til å gripe inn.
 • middelmådighet. Vi skal være ambisiøse til Guds ære.

(Bearbeidet fra John Stott. Christianity today, August 9, 1985)

 

En leder
 • er visjonær. Ledere er først og fremst visjonære. De tror at det umulige, eller – i det minste – det usannsynlige, kan bli en virkelighet ved Guds nåde.
 • Ledere er troens folk. De tror at Gud gjør sin gjerning her i verden, og de stoler på at han vil fullføre sitt verk.
 • tar initiativ. Et annet særmerke for de bibelske ledere er at de tar initiativ og motiverer andre til handling.
 • er entusiastisk. De lederne vi møter i Bibelen utførte sin tjeneste med entusiasme og intensitet. De var villige til å risikere alt – til og med sitt eget liv.
 • er ydmyk. En leder er en tjener. En leder kan ikke omvende noen – det er det bare Gud som kan.
 • er trofast. Også i arbeidet er det viktig å holde ut helt til enden – også når andre går sin vei på et tidligere stadium.

(Steve Stuckey i den amerikanske lagsbevegelsen)

 

12 gyldne regler for ungdomsledere
 1. Kjenn deg selv. Det betyr at du skal kjenne dine sterke og svake sider. Det innebærer også at du kjenner dine egne motiver for det du gjør.
 2. Ta nødvendige risker. Når du har med unge mennesker å gjøre, må du møte dem på deres egne betingelser, ikke på dine. Du må tillate deg selv å være sårbar uten at du føler deg truet eller usikker.
 3. Du må være glad i mennesker. Du må se på andres behov som viktigere enn dine egne. Men du må også elske de andre slik du elsker deg selv – så du kan ikke helt se bort fra deg selv heller. Du skal elske både dem det er lett å elske og dem det ikke er lett å elske.
 4. Ha oversikt over dine egne motiver. Det arbeidet du står i kan også brukes til å dekke ditt behov for anseelse og aksept – og tilfredsstille en del av dine seksuelle følelser. Vi må være helt ærlige med motivene våre slik at de ikke virker negativt inn på arbeidet.
 5. Søk visdommens gave. Jakob 3,13-18 gir oss en oversikt over hva visdom er. Det er verdt å legge merke til at dette også innbefatter det å skape fred.
 6. Vær entusiastisk. Entusiasme skaper optimisme.
 7. Det sosiale er viktig. Kristent arbeid er en livsstil, ikke bare en jobb.
 8. Ta tid til å være alene. Vi trenger alle tid og rom slik at vi kan trekke oss tilbake, reflektere og få nye krefter.
 9. Praktiser tjenersinn. Ungdomsarbeid er i seg selv et kall. Det er ikke bare et trinn opp til noe større og bedre. Tjenerens oppgave er å hjelpe andre til personlig vekst.
 10. Gjør disipler. Dette kan bli vanskelig dersom det er for store kulturelle forskjeller mellom deg og dem du jobber blant.
 11. Vær forberedt på skuffelser. Ikke la skuffelser få bryte deg ned. Og ikke skuff andre dersom du ikke er nødt.
 12. Vær disiplinert. Vit hva som er behovet hos dem du skal tjene. Vær et eksempel for dem. La dem få si hva de mener. Ha en gruppe som kan støtte deg med råd og forbønn. Vær en tjener.

(Fra “How to work with young people. Manual for youth leaders”. Uniting Church Press, Melbourne)