Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

1. Velkommen til ungLeder Norge

Hva er ungLeder Norge? Denne kvelden er en introduksjon til opplegget og innholdet dere vil møte framover.

 

 

Dersom du ikke får opp  gruppeopplegget til dette temaet, kan det være fordi du ikke er logget inn.