Konflikthåndtering

Der to eller tre personer er samlet kan det lett oppstå konflikter. Hvordan tenker vi om dem, og hvordan kan vi håndtere de best mulig?