Å håndtere sin narsissisme

Hva betyr narsissisme? Og hvordan preges vår kultur av den? Hva bør vi som ledere være klar over angående våre egne narsissistiske trekk?

Å holde en andakt

Hvordan forbereder man en andakt? Og hva bør man tenke på når man holder en andakt for barn og unge?

Retreat

Hvordan gjør vi en retrett, og er ikke dette bare noe for det militære?

Lederskap og emosjoner

Som menneske, og ikke minst som leder, har jeg ansvar for hvordan jeg forholder meg til mine egne og andres følelser.