Hvis du registrerer deg og logger deg på vil du få mer ut av dette nettstedet. Les mer her!

3. Hva er lederskap?

I denne delen ser vi på hvordan en leder jobber og hvordan en kristen leder er forskjellig fra ledere generelt.

4. Guds farshjerte

Hva betyr det at Gud er vår Far og hvordan preger det vår relasjon til han?